10 augustus 2017

Inschrijving KNHS – instructeursopleidingen sluit 14 augustus

Komend najaar start de KNHS weer met de instructeursopleidingen, waaronder de opleidingen Instructeur Mennen Basissport en Instructeur Mennen Wedstrijdsport. Inschrijven is nog mogelijk tot 14 augustus!

Mennen Basissport

Als instructeur mennen Basissport geef je les aan recreatie- en wedstrijdmenners in de lagere klassen van de breedtesport (B/L), binnen maneges, verenigingen en particulieren van uiteenlopende leeftijden en niveaus. Voor deze opleiding is het niet nodig dat je eerst de opleiding tot Aspirant Instructeur volgt, als je voldoende ervaring hebt dan kun je direct met de opleiding Instructeur Basissport inschrijven. Voorafgaand aan de opleiding leg je een toelatingstest af.

Mennen Wedstrijdsport

Menners die op een wat hoger niveau in de wedstrijdsport uitkomen en willen specialiseren, kunnen in aanmerking komen voor de opleiding Mennen Wedstrijdsport. Als instructeur Wedstrijdsport geef je vooral les aan wedstrijdmenners in de gehele breedtesport, maar wel van alle leeftijden en niveaus. In je lessen let je niet alleen op het men-technische gedeelte, maar heb je ook aandacht voor wedstrijdvoorbereiding, inclusief het mentale aspect, en begeleid je de menners op wedstrijden.

Beide opleidingen bestaan uit 30 praktische lesavonden (of 15 dagen) waarin alle aspecten van het lesgeven aan de orde komen. Daarnaast worden er 5 centrale dagen georganiseerd waarbij experts op verschillende vakgebieden lessen en workshops geven, bijvoorbeeld over gezondheid, exterieur en didactiek. Een stage en een korte BHV – cursus maken ook deel uit van de opleidingen. Beide opleidingen vinden plaats in Ermelo en worden afgerond met diverse examens en portfolio-opdrachten.

Klik hier voor meer informatie