20 maart 2017

Menjury bijscholingsdag “Eenduidigheid nastreven”

Internationaal Level 3 jurylid Hermann van den Bosch en bondscoach Ad Aarts openden op zaterdag 18 maart de bijscholingsdag voor ongeveer zestig juryleden met de bevoegdheid mennen dressuur op het KNHS-centrum in Ermelo. Het thema was “Eenduidigheid nastreven”; het belang onderstrepend van uniformiteit in beoordelingen en jureren op wat zichtbaar is vanaf de positie waar je je als jury bevindt.

Welzijn en laagdrempeligheid

Ad herhaalde in het kort de reglementswijzigingen, een stukje hervorming van de mensport, om de aanwezigen bewust te maken van “wat er in de maatschappij leeft richting 2020 – 2025”, met als doel meer structuur in de opbouw en meer opleiding te verkrijgen voor menners en menpaarden, met “welzijn van dieren” als uitgangspunt.Foto: Gemma Verlaan

Dressuur

Ad moedigde de aanwezigen aan om hun kennis te blijven verrijken en het niveau van de jury te verhogen in het belang van de sport en welzijn, een aantal basisbegrippen toelichtend in het “Scala der Ausbildung”. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met het niveau van het paard, waarbij hij uitleg gaf over de ontwikkeling van evenwicht van een paard in opleiding.
Geïllustreerd met foto’s en schematische tekeningen werden een aantal aandachtspunten bij meerspannen besproken. Ook het “Yielding” (wijken) in draf bij enkelspannen kwam aan bod middels een video.Foto: Gemma Verlaan

Jureren

Hermann wees de aanwezigen op hun plicht als official wanneer zij bloed aantreffen op het paard. Dat zij dit van geval tot geval moeten beoordelen of dit ten gevolge van wreedheid is of dat het paard zich bijvoorbeeld op de tong gebeten heeft.

Middels diverse video’s van voornamelijk (buitenlandse) vierspannen legde Hermann uit dat het beeld van een oefening soms heel anders is vanuit de verschillende juryposities, maar dat het belangrijk is om altijd naar het totaalbeeld te kijken.
Ook belangrijk bij vierspannen is dat, wanneer een paard gedurende de hele proef het totaalbeeld verstoort, dit in de beoordeling afgestraft moet worden.Foto: Gemma Verlaan

Volgende week weer

KNHS disciplinespecialist mennen en aangespannen sport Arjen Coppoolse voegde aan het eind van de middag toe dat het tegenwoordig toegestaan is dat de klassen op nationaal niveau mogen starten van binnenuit de wedstrijdring. Tijdens FEI – wedstrijden geldt dit niet.

De reacties van de jurylede na afloop waren heel positief, waarmee deze bijscholing in de behoefte voorzien heeft. Volgende week zondag is deze bijscholing nog een keer en verwacht de KNHS weer een grote opkomst.

Een uitgebreid verslag van deze bijscholingsdag volgt op de site van de KNHS

Tekst & foto’s: Gemma Verlaan