23 november 2015

Algemene Ledenvergadering Mendistrict West

Op donderdag 19 november was met ruim 50 leden de bovenzaal van het Zalencentrum in Utrecht goed gevuld, tijdens de vlot verlopen ledenvergadering van het Mendistrict West.  
Tijdens de vergadering is er stil gestaan bij het overlijden van Gijs van Dijk op 24 augustus, een zeer aktieve en betrokken mensporter uit ons district. Er werd een minuut stilte gehouden werden waarbij de gedachten uitgingen naar Gijs' vrouw Greet en de kinderen.
Er is afscheid genomen van Hans Zumbrink als aftredend bestuurslid, die de maximale termijnen van bestuurslid heeft volgemaakt. Hij werd bedankt voor zijn inzet als bestuurslid voor het district en de mensport. Met toestemming van de aanwezigen in de vergadering heeft Hans de onderscheiding van lid van verdienste gekregen.

Door de hierdoor ontstane vacature, is in de vergadering Chantalle Boogaarts benoemd als bestuurslid / penningmeester. Ook kon de uitslag van de digitale stemming op de vacature van portefeuillehouder recreatiesport bekend gemaakt worden. Marieke Hilhorst is de tweede portefeuillehouder voor het mendistrict.
Marina Provoost gaat met instemming van de vergadering haar laatste bestuursperiode in.
De klankbordgroep met als doelstelling: "input leveren ter verbetering van de wedstrijdsport, aan de vertegenwoordigers van het mendistrict in het menforum", is met instemming van de vergadering ingesteld. De leden van deze klankbord groep zijn Christiaan Provoost, Bram Chardon en Hans Zumbrink.

Tijdens de vergadering werden de Kampioenen 2015 uit het district gehuldigd. De rijders die deze mooie prestatie neergezet hebben zijn:

• Monique de Jager, dressuur enkelspan pony klasse M
• Chantalle Boogaarts, dressuur enkelspan pony klasse ZZ
• Wendy Boeckhout, vaardigheid enkelspan paard klasse L
• Jan Bijeman, vaardigheid enkelspan paard klasse ZZ
• Lianne Fokker, enkelspan pony samengesteld klasse 2

Vervolgens werden er presentaties van de nieuwe contributiestructuur en het digitale inschrijven gehouden door Arjen Coppoolse en Hans Gribnau.