23 juni 2015

Authentieke aanspanningen in Eefde

Op zondag 28 juni organiseert Koetsiersvereniging ‘’Achter ’t Peerd’’ voor de tweede keer een CTA –Plus. Deze vindt plaats aan de Elzerdijk 44 te Eefde op het terrein van de Koetsiersvereniging “Achter ’t Peerd” (naast de kartbaan in Eefde).

Een CTA (Concours Traditionele Aanspanningen) is een wedstrijd met authentieke rijtuigen. In navolging van wat in het buitenland gebruikelijk is, is in 2014 een begin gemaakt met het invoeren van de extra "Plus" – elementen vaardigheid, behendigheid en een wegtraject. Bij een CTA – Plus is getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de reglementen van een Concours International d’Attelage de Tradition (CIAT) om eventueel in de toekomst een internationale samenwerking aan te kunnen gaan.

De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen:

• Een presentatie waarbij de deelnemers door twee juryleden beoordeeld worden op onder andere "algemene indruk" van de aanspanning / paarden, pony’s / tuigen / rijtuig / menner, grooms en passagiers
• Een wegtraject van ongeveer 16 kilometer op tijd met daarin opgenomen vijf proeven
• Afsluitend een vaardigheidsparcours. 

Degene met de minste strafpunten verdeeld over alle drie de onderdelen mag zich winnaar noemen.

De dag begint om 09.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. 

Klik hier voor meer informatie