29 Oktober 2015

September 2016 bringt zwei Wochen lang Pferdesport der Extraklasse in Breda

Die Organisation von Outdoor Brabant hat geplant, nächstes Jahr zwei Wochen lang Pferdesport auf den Landgut "de Prinsenhoeve" zu präsentieren. In der ersten Woche, vom 31. August bis zum 4. September, findet die Vierspänner-WM statt, und in der zweiten Woche, vom  7-11. September, eine reguläre Ausgabe von  Outdoor Brabant.

"Het WK Vierspannen wordt een enorme happening die sporters en fans van over de hele wereld naar Breda zal trekken," zegt toernooi-directeur John de Vos. "Tegelijkertijd staat het format dat we met Outdoor Brabant bieden, met vier paardensportdisciplines, shows en de gezellige Outdoor Fair, de afgelopen jaren ook als een huis. Dat koesteren we en daarom gaan we ons ervoor inzetten om er twee weken lang een spektakel van te maken. Natuurlijk moeten we er wel eerst voor zorgen dat we voldoende financiële dekking hebben voor deze twee topevenementen, daarvoor hebben we committment van bedrijfsleven, overheid en de sport nodig. De gesprekken zijn in volle gang met alle betrokken partijen en ik heb er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken."

Tijdens de eerste week zal het alleen om de wereldtitel bij het koningsnummer van de mensport gaan, de vierspannen paarden. In de tweede week staat zoals elk jaar de internationale 2* en 3* eventing, het springen, de dressuur maar ook het mennen op het programma. Er komt een internationale 2* en 3* samengestelde menwedstrijd voor tweespannen paarden en een nationale menrubriek voor pony vierspannen.

"Die Vierspänner-WM wird eine enorme Veranstaltung, die Sportler und Fans aus allen Windrichtingen nach Breda locken wird," sagt Turnierleiter  John de Vos. "Gleichzeitig hat sich das Format, das wir mit Outdoor Brabant bieten, mit vier Pferdesportdiziplinen, Shows und einer gemütlichen Outdoor- Messe, in den letzten Jahren absolut durchgesetzt. Das ist uns viel wert, und deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass es zwei Wochen lang Genuss pur geben wird. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass wir den Etat für zwei solcher Veranstaltungen gedeckt bekommen, dazu brauchen wir den Einsatz der Wirtschaft, der Behörden und des Sports. Die Gespräche sind in vollem Gang mit allen beteiligten Parteien und ich habe vollstes Vertrauen, dass es uns gelingen wird."

In der ersten Woche steht die Vierspänner-Weltmeisterschaft als Formel I des Fahrsport exklusiv im Mittelpunkt. In der zweiten Woche gibt es wie jedes Jahr die internationale 2* und 3* Vierseitigkeit, das Springen, die Dressur und den Fahrsoport. Es wird ein internationales 2* und 3* Fahrturnier für Zweispänner Pferde und ein nationales Fahrturnier für Pony-Vierspänner geben.