31 januari 2017

Deelnemers verontwaardigd over krimp meninstructieweken KNHS

De KNHS heeft besloten dit jaar de jaarlijkse instructieweken voor haar leden te beperken tot één menweek met plaats voor maximaal twintig deelnemers. Dit in plaats van de gebruikelijke twee weken met in beide weken veertig plaatsen, die door de menners goed bezocht werden en vaak snel vol zaten.

Er wordt nu een grote groep vaste deelnemers uitgesloten van de gezellige en leerzame instructieweek; voor aantal menners zelfs de jaarlijkse vakantie.

Via Facebook werd navraag gedaan door enkele vaste deelnemers en instructeurs bij de KNHS, die daarop aangaf dat er te weinig stallingsmogelijkheden zijn, in verband met het toegenomen aantal evenementen en het contract met het Groenhorst College op het KNHS – centrum. Het huren van tentstallen is te duur.
In de discussie die volgde, kwam onder andere naar voren dat de leden teleurgesteld zijn dat de KNHS meer belang hecht aan commerciële activiteiten en het respectloos vinden dat de KNHS er niet voor hun leden is. Ook twee vaste instructeurs gaven aan dat zij alternatieven zoeken om een eigen menkamp te kunnen organiseren buiten de KNHS om.

Inmiddels heeft de KNHS de wél aangenomen deelnemers een mail gestuurd met daarin de vraag of de eigenaren van meerspannen bereid zijn tot het afstaan van hun tweede (of meer) stallingsruimte, zodat er meer plaats is voor nieuwe deelnemers. Wanneer hier gehoor aan gegeven wordt, zou dit achttien extra plaatsen opleveren van de overvolle wachtlijst.
De KNHS wacht nog op een reactie en zoekt naar een oplossing tot ieders tevredenheid.