14 november 2014

Deurne 2015 van de baan

Ondanks diverse pogingen via het college van B&W en de directie van Helicon opleidingen is het bestuur van stichting vierspannen Deurne er niet in geslaagd het besluit van Helicon terug te draaien om het NHB open te stellen voor de wedstrijden in 2015.

Daarom heeft het bestuur besloten om in 2015 geen wedstrijd te organiseren. Vierspannen Deurne is de oudste menwedstrijd in Nederland met een lange traditie en is nauw verbonden aan deze plek die een bepaalde allure uitstraalt, het verplaatsen naar een ander terrein biedt daarom geen oplossing.
De stichting blijft actief en hoopt in 2016 weer een wedstrijd te kunnen organiseren. In mei 2015 zal hierover een besluit genomen worden wanneer mogelijk meer duidelijkheid bestaat over de toekomst van het NHB in Deurne.

Het bestuur betreurt dit besluit maar ziet geen andere oplossing.