20 april 2016

Driving Valkenswaard International, een eigen identiteit

Von Donnerstag, 28. April bis zum Sonntag, 1. Mai steht die Anlage des dreifachen Vierspänner-Weltmeisters Boyd Exell im niederländischen Valkenswaard ganz im Zeichen des internationalen Fahrsports.


Onder de naam ‘Driving Valkenswaard International’ organiseert de Australiër met zijn team een internationale driesterren menwedstrijd voor twee- en vierspan paarden aan de ‘Paardenboulevard’ in Valkenswaard.
De voorbereidingen voor dit grootse evenement naderen inmiddels de afrondingsfase.Op de terreinen staan inmiddels zes van de zeven marathonhindernissen, ontworpen door viersterren-parcoursbouwer Jeroen Houterman die in september ook verantwoordelijk is voor de parcoursbouw op het Wereldkampioenschap vierspannen in Breda. Het A-traject loopt door de bossen van Valkenswaard.

Jeroen vertelt: "Zes van de zeven hindernissen zijn vaste constructies, waarvoor ongeveer 400 palen gebruikt zijn. De negen-koppige bouwploeg (met de toepasselijke naam "de Groenen – Groep") is onder leiding van Louis Groenen vanaf eind januari zeven zaterdagen lang aan het bouwen geweest." De bouwwerken krijgen elk een geheel eigen identiteit en uitstraling, conform de wensen van de betreffende sponsor en zijn allemaal van heel dichtbij en dus zeer goed te volgen door het publiek. "We willen de sport naar de mensen toehalen, in plaats van andersom. Dat kan overigens wél betekenen dat het publiek een nat pak kan halen bij de waterbak, als het er hard aan toegaat!" vertelt Jeroen enthousiast.
Naast de grote waterbak is er nog een "natte" hindernis met een kleine doorwaadplaats en een 18-meter lange brug, gesponsord door Willy Naessens, de hoofdsponsor van Boyd Exell.

Dan is er nog een hindernis met kersenbomen. "Het zou natuurlijk prachtig zijn wanneer die precies in het wedstrijdweekend in volle bloesem staan", hoopt Jeroen.
Een ander spektakelstuk waar het publiek van gaat genieten is "De Bult", een hindernis van zes meter hoog en die zó steil omhoog loopt dat een vierspanmenner zijn eigen voorpaarden zelfs een momentje uit het oog verliest!  

Naast de zes vaste hindernissen wordt er ook nog een zevende gebouwd in de binnenmanege van het complex, gesponsord door Hugh Scott-Barrett, vaste groom van de zesvoudig Wereldbekerkampioen  Exell. De HSB-hindernis heeft, met opzwepende muziek tijdens de entree van een aanspanning, de uitstraling van een indoor wereldbekerwedstrijd. 

Met de bouw van dit wedstrijdterrein met vaste hindernissen staat Driving Valkenswaard International de komende jaren als driesterrenwedstrijd op de internationale kalender.

Meer info: www.drivingvalkenswaard.comUnter der Bezeichnung ‘Driving Valkenswaard International’ richtet der Australier mit seinem Team ein internationales Drei-Sterne-Fahrturnier für Zwei- und Vierspänner Pferde am ‘Paardenboulevard’ in Valkenswaard aus.
Die Vorbereitungen zu diesem großen Event gehen mittlerweile dem Ende zu.

Auf dem Gelände stehen mittlerweile sechs der sieben Marathonhindernisse, die von dem niederländischen O-Parcourschef Jeroen Houterman entworfen wurden, der im September auch für den parcoursbau bei der Vierspänner-WM in Breda verantwortlich zeichnet. Die A-Strecke verläuft durch die Wälder um Valkenswaard.

Jeroen erzählt: "Sechs der sieben Hindernisse sind feste Konstruktionen, für die etwa 400 eingesetzt wurden. Die neunköpfige Baumannschaft (mit dem passenden Namen "de Groenen – Groep") ist unter der Leitung von Louis Groenen seit Ende Januar sieben Samstage lang im Einsatz gewesen." 

Darüber hinaus gibt es auch noch in Hindernis mit Kirschbäumen. "Es wäre natürlich genial, wenn die genau am Turnierwochenende Blüte tragen", hofft Jeroen.
Ein anderes Highlight für das Publikum ist "De Bult", ein Hindernis mit einer Höhe von sechs Metern und einem derart steilen Hang, dass ein Vierspännerfahrer die Vorderpferde kurzfristig nicht mehr im Blick hat!  Neben den sechs festen Hindernissen wird auch noch ein siebtes in der Fahrhalle der Anlage aufgebaut, das von Hugh Scott-Barrett, dem festen Groom des sechsfachen Worldcup-Siegers Exell, gesponsort wird. Das HSB-Hindernis hat, mit der antreibenden Musik bei der Einfahrt der Gespanne, die Ausstrahlung eines Indoor-Worldcups. 

Mit dem Bau dieses Turniergeländes mit tollen festen Hindernissen wird Driving Valkenswaard International in den nächsten Jahren einen festen Platz im internationalen Turnierkalender einnehmen.

Weitere Infos: www.drivingvalkenswaard.com

Die Bauwerke erhalten jeweils eine komplett eigene Identität und Ausstrahlung, genau nach den Wünschen und Vorgaben des entsprechenden Sponsors, wobei das Publikum die Fahrten aus nächster Nähe beobachten kann. "Wir möchten den Zuschauern den Sport nahe bringen und nicht umgekehrt. Das könnten allerdings auch mal dazu führen, dass das Publikum ein paar Wasserspritzer ab bekommt am Wassergraben, wenn rasant gefahren wird!", erzählt Jeroen begeistert.
Neben dem großen Wassergraben gibt es noch ein weiteres "nasses" Hindernis mit einer kleinen Wasserdurchfahrt und einer 18 Meter langen Brücke, die von Willy Naessens, dem Hauptsponsor von Boyd Exell, gesponsort wurde.