23 februari 2020

EK jeugd Lamotte Beuvron: selectie grotendeels bekend

Op zaterdag 15 februari lieten 20 jeugdmenners zich zien tijden de selectiedag voor het EK jeugdmennen dat eind augustus plaatsvindt in het Franse Lamotte Beuvron. Ze waren te gast bij Stal Chardon, die belangeloos hun accommodatie beschikbaar stelde. In de afgelopen week hebben deelnemende jeugdmenners te horen gekregen of ze aan het EK mogen deelnemen en is een kaderindeling gemaakt.

Joris Lauwers (foto) en Jacco de Koning zijn de enigen in de categorie Children

De vier mendistricten hebben gezamenlijk dit initiatief genomen. Het EK jeugd, dat onder auspiciën van de FEI wordt georganiseerd, bestaat al jaren. Nederland schitterde als vooraanstaand menland op dit kampioenschap altijd door afwezigheid. Hier komt nu een einde aan. De KNHS is akkoord met deelname door Nederlandse jeugdmenners, maar stelt geen middelen beschikbaar. De mendistricten moeten alles coördineren en gaan over de selectiewijze, de voorbereidingen en alle praktische zaken die bij deelname aan dit kampioenschap horen. Bram Chardon, tevens bestuurslid van Mendistrict West, is één van de drijvende krachten achter de deelname van de Nederlandse menjeugd aan het EK.

Trainingen

Er zijn veel talentvolle jonge menners actief in de breedtesport. De districten organiseren al jaren trainingen voor de jeugd en wedstrijden voor jeugdmenners. Met name district West houdt al een aantal jaren gestructureerd met vaste begeleiding trainingen voor de jeugd en dat werpt vruchten af. Ook zijn er teamwedstrijden gekomen waarin de districten het tegen elkaar opnemen.

Landenteam en leeftijden

Het EK jeugdmennen kent drie leeftijdscategoriën:

Children :12-14 jaar

Juniors: 14-18 jaar

Young drivers : 16-21 jaar

Een landenteam bestaat uit zes menners met twee in elke leeftijdscategorie. Nederland mag daarnaast per leeftijdscategorie nog 2 individuele deelnemers afvaardigen. Het kan nog gebeuren dat enkele weken voor het EK bekend wordt dat er meer individuele startplaatsen komen.

De selectie

Na afloop van de selectiedag is de balans opgemaakt. Vertegenwoordigers van de districten bekeken met de trainers (Bram Chardon, Hans Zumbrink, Christiaan Provoost en Erik Couwenberg) de resultaten van de selectiedag en de prestaties van het afgelopen jaar van alle deelnemers. De districtskampioenschappen, de wedstrijd in Oirschot, het KNHS kampioenschap in Hengelo en de Strijd der Districten telden daarin mee. Op basis daarvan is een kaderindeling gemaakt. Veertien van de twintig op de selectiedag aanwezige menners zijn opgenomen in deze indeling. Menners die zijn opgenomen in het A-kader zijn zeker van deelname, mits ze het komende seizoen vormbehoud tonen. De menners in het B-kader maken kans op individuele deelname, want er zijn nog twee startbewijzen te vergeven. Zij hebben de kans om dit seizoen nog wat meer te laten zien. Ook kunnen er in de loop van het seizoen nog plekken vrijvallen door onvoorziene omstandigheden zoals blessures of door toekenning van extra startplaatsen door de EK organisatie.

Vroegtijdig selecteren

Dat de selectie zo vroeg bekend is, heeft te maken met de kosten en de verschillende maatregelen die deelnemers moeten nemen, zoals geschikte vervoersmiddelen voor de lange reis, FEI paspoorten, rijtuigen met harde wielen en het rijden met een presentatiekoets of verbreed rijtuig. Zo is er voldoende tijd om deze zaken te regelen. Vooraf is aan iedereen het globale kostenplaatje geschetst. In de gesprekken met de deelnemers op de selectiedag bleek dat alle deelnemers daar al mee bezig zijn.

In de loop van het seizoen zullen nog trainingsdagen volgen en van de geselecteerden wordt verwacht dat ze deelnemen aan de wedstrijd in Oirschot (10-12 juli).

Kaderindeling jeugdmenners

Children

A-kader:

Jacco de Koning (1po)

Joris Lauwers (1po)

 

Junioren

A-kader:

Jelle Leliveld (2po)

Renate Provoost (1 po)

Sam Couwenberg (2po)

B-kader:

Larissa Jansma (1po)

Anouk van de Beek (1po)

Marly Meulendijk (1po)

 

Young Drivers

A-kader:

Brent Jansen (1po)

Anouk de Haas (2po)

Cindy Benschop (1po)

B-kader:

Michelle Kuyvenhoven (2po)

Kim de Groot (1pa)

Lisanne van Meerten (1po)

Bekijk hier het fotoalbum van de selectiedag

Lees hier ons verslag van de selectiedag

Bekijk hier de website van de wedstrijdlocatie

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.