4 april 2021

FEI maakt maatregelen bekend voor herstart wedstrijden vanaf 12 april

De FEI maakte onlangs bekend dat vanaf 12 april wedstrijden weer toegestaan zijn in Europa. Tot 30 mei gelden extra maatregelen waar organisatoren en deelnemers aan moeten voldoen. Door een Rhino-uitbraak in Spanje en verspreiding onder paarden over Europa lagen de wedstrijden al zes weken stil.

De FEI heeft de ‘terugkeer naar wedstrijden’ maatregelen gepubliceerd. De maatregelen moeten de wereldwijde paardensport beschermen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten die voor, tijdens en na FEI-evenementen worden overgedragen.

Maatregelen voor wedstrijdorganisaties

De lijst met maatregelen die organisaties moeten treffen is lang. Ze moeten onder andere een protocol voorleggen dat beschrijft hoe er gereageerd wordt bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte en dat protocol moet door een onafhankelijke dierenarts worden goedgekeurd.
De organisatie moet een stallenplan hebben van waar elk paard staat, stallen moeten volgens FEI-voorschriften worden gedesinfecteerd en gereinigd en bij elke ingang moet de mogelijkheid zijn om handen te wassen of te desinfecteren.

Niet meer dan 100 paarden in één tent

Het maximum aantal paarden bij elkaar onder één dak is 100 of er mogen maximaal 200 paarden onder één dak zijn ondergebracht in units van 16 stallen die minstens 6 meter zijn verwijderd van het volgende blok stallen. Per honderd paarden moeten er bovendien minstens twee isolatieboxen op het terrein zijn, onder één ander dak en minimaal vijftig meter verwijderd.

Verder mogen de paarden niet in de gang gepoetst en/of opgetuigd worden, moeten de stallen goed geventileerd worden, er moet eenrichtingsverkeer komen zodat de paarden elkaar niet met de neus kunnen aanraken en de FEI adviseert dat geënte paarden gescheiden worden van niet-geënte paarden. Dat laatste is dus niet verplicht.

Temperatuur check

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor een temperatuurcheck die twee keer per dag gedaan moet worden. Dit moet worden bijgehouden op een formulier bij de stal en wordt dagelijks gecontroleerd door FEI-officials.

Protocol bij aankomst en vertrek

Er is een uitgebreider veterinair onderzoeksprotocol bij aankomst en vertrek van paarden op concoursen. Hier is speciale aandacht voor de temperatuur. Klik hier voor dit protocol. Bij vertrek moet de chip of het paspoort worden gescand zodat de FEI op de hoogte is waar de paarden blijven.

Juridische kwesties

De FEI kan een concours per direct stoppen bij een uitbraak en de FEI kan ook maatregelen opleggen aan deelnemers, organisatoren en FEI-officials bij een uitbraak (zelfs na afloop van het concours).

Klik hier voor alle maatregelen.

 

Bron: FEI/KNHS/HoefnetFoto: Krisztina Horváth