30 december 2015

Françoise Thiry Manager Mennen België

Tijdens een persconferentie in Mechelen werd bekend gemaakt dat Françoise Thiry (46) door de Belgische Hippische Sportfederatie is aangesteld als Manager Topsport voor alle mencategorieën in 2016. Thiry zal de Belgische menners op internationaal niveau ondersteunen. Een van haar eerste taken is het samenstellen van een team van professionals zoals trainers, dierenartsen en indien nodig ook tijdelijke, externe experten zoals sportpsychologen.


De aanstelling van Françoise Thiry is een eerste stap in het project 2020 om de mensport in België te professionaliseren. Thiry is FEI jurylid level 3 en FEI technisch afgevaardigde level 3. Ook is de echtgenote van rekenkamer specialist Philippe Lienart sinds de Wereldruiterspelen 2014 chef d’equipe van het Belgische vierspanteam. Vanwege belangenverstrengeling zal zij zich voorlopig niet beschikbaar stellen als internationaal jurylid. Françoise blijft wel actief als menner, zij zal proberen haar tweespan pony’s met enige regelmaat nationaal en internationaal uit te brengen: “Ik rijd puur voor mijn plezier, ik probeer wedstrijden uit te kiezen waar ik het naar mijn zin heb. Ik word de nieuwe Mia Allo,” lacht Françoise, die doelt op het feit dat Mia Allo de laatste jaren alleen deelnam aan een select aantal wedstrijden waar zij zich welkom voelde.