11 april 2014

Gebruik van helmcamera’s aangescherpt

De laatste jaren zien we steeds vaker deelnemers met een helmcamera door de cross of menners in de marathon gaan. Leuk en leerzaam om deze beelden na afloop te bekijken. Op Youtube en op de social media worden verschillende opnames met de helmcamera gedeeld. Maar een helmcamera mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Daarom heeft de KNHS besloten om strenger toe te gaan zien op het gebruik van helmcamera’s bij eventing- en menwedstrijden. Helmen met camera’s die teveel uitsteken zijn niet toegestaan.


In het eventingreglement is de verplichting opgenomen om een veiligheidshelm, die voldoet aan de Europese norm NEN-EN 1384, te dragen. Deze helmen zijn uiteraard getest zonder dat hierop een camera is geplaatst. De vorm en de grootte van de camera heeft invloed op de eigenschappen van een helm en dus ook op de mate waarop deze de deelnemer beschermt. Het is veiliger om met een gestroomlijnde helm te rijden dan met een helm waarbij een camera er ver boven of opzij uitsteekt.


De afbeelding van de helm met camera is zoals is toegestaan. Camera's op andere posities op de helm zijn niet toegestaan.

Bron: KNHS