13 maart 2014

Geen wedstrijd in Biddinghuizen 2014

Vorige week sprak het bestuur van de Menwedstrijd Biddinghuizen met FlevOnice, de locatie van de samengestelde menwedstrijd in Biddinghuizen. Mede door de korte voorbereidingstijd in verband met de lange doorloop van het schaatsseizoen en de volle wedstrijdkalender werd besloten dat het voor 2014 niet haalbaar was een wedstrijd te organiseren.

Het nieuw gevormde bestuur, bestaande uit Wim Veldboom, Melchior Bauman en Daan van Dijk, heeft echter een positief en constructief gesprek gevoerd met FlevOnice, waarin beide partijen de intentie hebben uitgesproken in 2015 weer een samengestelde menwedstrijd te organiseren op de terreinen van FlevOnice in Biddinghuizen.


Tijdens en na de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Mennen eind januari werd geïnventariseerd hoeveel menners er voornemens waren in Biddinghuizen 2014 te starten. Hierop ontving de BVM een kleine 20 positieve reacties van de klasse 4 menners.