12 maart 2015

Gevarieerde clinic door Boyd Exell

Vierspanmenner Boyd Exell gaf voor een goed gevulde Amaliahal op het KNHS centrum in Ermelo een gevarieerde clinic. Na een lezing over de inwerking van bitten kwamen diverse aanspanningen in de ring, waarvan twee door de meervoudig wereldkampioen zelf gereden en twee door mentalenten Anniek Schuiling en Renske van der Reijden, beiden lid van de KNHS Audevard Next Driving Generation.

De avond startte met een boeiende lezing over de inwerking van bitten. Met zijn tientallen jaren ervaring heeft Exell zeer veel paarden gezien. Daardoor herkent hij bepaalde patronen en weet hij snel welk bit bij welk paard past.
De Australiër die inmiddels in Nederland woont legde uit met welke bitten je bij een te ‘licht’ paard meer contact kan bewerkstelligen.
Ook voor een te sterk paard liet Exell in gradaties mogelijke bitten zien om ermee om te gaan en legde hij de werking van deze bitten uit. De oorzaak van een een sterk paard is volgens Exell onbalans. Een paard is te sterk als je hem niet op twee vingers kan rijden. Hij benadrukte dat iedere menner zich bewust moet zijn van de inwerking van het bit, de eventuele boog, de kinketting en de leidselbevestiging.

Renske van der Reijden kreeg met haar tweespan zevenjarige Welshjes vooral instructie over het technisch rijden van een slalom. Op rechte lijnen voldoet haar span uitstekend, maar in wendingen buigen ze nog te moeilijk. “Blijf vooruit kijken en bereid in de wending de volgende wending al voor”, was het advies.Twee paarden van Exell uit zijn nieuw samen te stellen vierspan, nadat zijn kampioensspan is verkocht, werden onder het zadel voorgesteld. Exell vindt onder het zadel rijden een belangrijk aanvulling, maar wil zo min mogelijk beenhulpen geven, omdat de paarden die hulpen voor de koets ook niet krijgen.
Met twee vijfjarige Manno’s mende Exell zelf en legde hij o.a. uit hoe je bij jonge paarden eerst het binnenpaard in de wendingen het werk moet laten doen. Pas als ze meer ervaring hebben moet het buitenpaard dat doen, pas dan heeft het binnenpaard de balans om daarmee om te gaan. “Om vertrouwen te krijgen moet het binnenpaard in de strengen blijven staan.”Bij de aanspanning van Anniek Schuiling werd meteen de broekriem strakker gezet, omdat bij de overgang terug de koets het paard naar voren duwde. Met Anniek werkte hij aan de overgangen en behoud van balans. Ze moet trainen om in de uitgestrekte draf, ook in de wendingen, kracht en ritme te behouden door kleine ophoudingen met het buitenleidsel.

TV Gelderland maakte een leuk filmpje met Anniek. Klik hier.

De clinic in de Amaliahal stond in het teken van jonge menpaarden en jonge mentalenten. Met een zesjarige kruising Welsh/ Duits dressuurpaard van de Belg Mark Wentein toonde Boyd Exell longeren aan dubbele lijnen. Hij liet zien hoe je daarmee snel kan schakelen tussen enkele en dubbele longe en hoe het jonge paard op zijn lichaamshouding en hulpen reageerde.

Beim Gespann von Anniek Schuiling wurde sofort das Hintergeschirr enger geschnallt, das beim Durchparrieren die Kutsche das Pferde norwärts schob. Mit Anniek arbeitete er an den Übergängen und am Gleichgewicht. Sie musste üben, im starken Trab, auch in Wendungen, Kraft und Rhythmus zu behalten mit kleinen Paraden auf der Außenleine.

TV Gelderland dreht einen schönes Video mit . Bitte hier klicken.

Der Lehrgang in der Amaliahalle stand im Zeichen der jungen Fahrpferde und des Fahrernachwuchses. Mit einer sechsjährigen Mischung Welsh/ Deutschem Dressurpferd des Belgiers Mark Wentein vermittelte Boyd Exell die Arbeit mit der doppelten Longierleine. Er zeigte, wie man damit schnell zwischen der einfachen und der Doppellonge umschalten kann und wie das junge Pferd auf seine Körpersprache und Hilfen reagierte.Renske van der Reijden erhielt mit ihrem siebenjährigen Welsh-Zweispänner Hinweise für das Fahren einer Schlangenlinie. Auf der Geraden läuft ihr Gespann hervorragend, aber in den Wendungen biegen sie sich noch nicht genügend. “Schaue immer voraus und bereite in der Wendung die nächste Wendung bereits vor”, lautete die Empfehlung.

Zwei Pferde von Exell aus seinem neuen Nachwuchsgespann, nachdem sein Championatsgespann verkauft wurde, wurden unter dem Sattel vorgestellt. Exell hält das Reiten für eine wichtige Ergänzung, möchte aber möglichst wenig Beinhilfen haben, da die Pferde diese vor der Kutsche auch nicht bekommen.
Zwei fünfjährige Manno-Nachkommen fuhr Exell selbst und erklärte u.a., wie man bei jungen Pferden zunächst das innere Pferd in den Wendungen die Arbeit machen lassen sollte. Erst wenn sie mehr Erfahrung haben, muss das äußere Pferd diesen Job übernehmen, erst dann hat das innere Pferd das Gleichgewicht, damit umgehen zu können. “Um Vertrauen zu bekommen, muss das innere Pferd im Zug bleiben.”Tenslotte stelde Exell zijn nieuwe vierspan met voornamelijk Duits gefokte paarden in opleiding voor. Hij demonstreerde dat hij eerst voldoende voorwaartse drang wil hebben, zonder te letten op bijvoorbeeld taktfouten. Pas als die voorwaartse drang er is bepaalt hij zelf het gewenste tempo. Vervolgens gymnastiseert hij de paarden door schouderbinnenwaarts te rijden. Daarna rijdt hij overgangen. Hij demonstreerde met dit span, evenals met het tweespan het met veel geduld aanleren van achterwaarts gaan. “Het is belangrijk dat je pas stopt als ze het begrijpen,” legde de mengrootmeester uit.

Klik hier voor het fotoalbum met dank aan Rinaldo de Craen.

Schließlich stellte Exell seinen neuen Viererzug mit hauptsächlich deutsch gezogenen Pferden in der Ausbildung vor. Er demonstrierte, dass er zunächst genügenden Vorwärtsdrang erzeugen möchte, ohne beispielsweise auf Taktfehler zu achten. Erst wenn der Vorwärtsdrang vorhanden ist, legt er selbst das gewünschte Tempo fest. Anschließend gymnastiziert er die Pferde, indem er Schulter herein fährt. Danach fährt er Übergange. Er demonstrierte mit diesem Gespann, wie mit dem Zweispänner, wie man mit viel Geduld das Rückwärtsrichten einübt. “Es ist wichtig, das man erst aufhört, wenn sie es verstanden haben, erklärte der Spitzenfahrer.

Bitte hier klicken für die Fotos.