13 augustus 2019

“Halsstrekken” op dressuurprotocollen aangepast

De afgelopen jaren was er verwarring ontstaan over de tekst op de protocollen van de dressuurproeven 54 tot en met 57 en de SWM klasse L wat betreft het "halsstrekken". De KNHS laat weten dat dit op de nieuwe protocollen inmiddels is aangepast.

De afspraak was, tijdens de ontwikkeling van de meest recente versie van de dressuurproeven, dat wanneer er in een proef gevraagd werd om het paard de hals te laten strekken, dit alleen uitgevoerd hoeft te worden door de enkelspannen en niet door meerspannen (tweespannen, vierspannen en tandems).

Dit heeft voorheen echter niet op alle protocollen juist gestaan. Er waren protocollen waarop stond “halsstrekken met uitzondering van langspannen”, dat tot verwarring leidde. Deze protocollen zijn inmiddels aangepast met de tekst  “halsstrekken n.v.t. (niet van toepassing) meerspannen”.Photo: Karen Stork