11 april 2014

Halthouden in menproef

Als menner is het goed om te weten waar je precies moet halthouden als je de ring binnenrijdt voor je dressuurproef. In de praktijk is gebleken dat juryleden de plaats van het halthouden op verschillende manieren interpreteren en daarom is er eind maart tijden een jurybijscholing een duidelijke afspraak over gemaakt.

Als er in de proef wordt gevraagd om op X halt te houden, dan moet de neus van het voorste paard op de X zijn, tenzij op het protocol iets anders staat vermeld. Er kan bijvoorbeeld op het protocol staan dat de menner op de X moet zijn tijdens het halthouden. Maar nog belangrijker dan de plaats van het halthouden, is een correcte overgang en het stilstaan. Voor het niet precies op de letter halthouden, krijg je maar een minimale aftrek van je cijfer.

Bron: KNHS