5 oktober 2016

Menforum: Hervormingen in de mensport

Zoals al gemeld in het nieuwsbericht van 30 september heeft het menforum vorige week het besluit genomen om de mensport te hervormen. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder genoemd.

De KNHS nodigt alle wedstrijdorganisaties uit voor het organisatorenoverleg op 07 december om 19.30 uur in de foyer op het KNHS-centrum in Ermelo. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen van het menforum om de sport te hervormen uiteengezet, wat dit voor de organisaties betekent en welke kansen dit biedt. Daarnaast heeft iedereen de gelegenheid eens met een collega over bepaalde thema’s van gedachten te wisselen. • De klasse L en klasse 1 vaardigheidsparcoursen moeten vereenvoudigd worden.
  Op dit moment is de moeilijkheidsgraad van de vaardigheidsproef voor de beginnende wedstrijdmenner in de klasse L en klasse 1 te hoog. Er is onvoldoende opbouw in de vaardigheidsparcoursen, passend bij die klassen. De vaardigheidsproef moet weer passend gemaakt worden bij het niveau van de combinatie, dus de klasse L of klasse 1 parcoursen moeten vereenvoudigd worden.
  De denkrichting van het menforum is om voor de laagste klasse de snelheid te verlagen. Daarnaast wordt er een actie uitgezet naar de parcoursbouwers om voor deze klassen meer voorwaarts gereden te bouwen; rekening te houden voor wie er gebouwd wordt en wanneer in het seizoen de wedstrijd plaats vindt.
   
 • Klasse 1 gaat maximaal vier hindernissen rijden. 
  Er is op dit moment geen opbouw naar opleiding van menner en paard in het aantal marathonhindernissen die gereden worden in de verschillende klassen. Een beginnende menner rijdt evenveel hindernissen en doorgangen als een ervaren menner met ervaren paarden of pony's. Door het aantal te rijden hindernissen voor de impulsrubrieken en klasse 1 terug te brengen naar maximaal vier, anticipeert het menforum op de steeds nadrukkelijker aandacht voor welzijn in de sport.
   
 • De SWM gaat terug naar drie klassen waarbij huidige klasse 3 en 4 worden samengevoegd tot de nieuwe klasse 3.
  Doordat veel klasse 4 rijders de laatste jaren de richting van de internationale wedstrijden gekozen hebben, is de nationale competitie sterk veranderd en zijn er te weinig klasse 4 wedstrijden voor een goede competitie. Een herstructurering van de SWM klassen is noodzakelijk om een attractief aanbod van wedstrijden te krijgen voor alle niveaus.
  Door het aantal klassen terug naar drie klassen te brengen is er een ruimer deelnemersveld voor organisaties beschikbaar en zijn er meer varianten mogelijk om een dagprogramma samen te stellen. Het uitgangspunt blijft dat er geen verzwarende eisen komen voor de bestaande breedtesport rubrieken (klasse 1-3).
   
 • De categorie 1 status van wedstrijden komt te vervallen, vanwege het wegvallen van klasse 4. Ook is er geen aparte status voor de officials meer; in een later stadium wordt er gewerkt met een "sterren-status".  

Zoals hierboven gezegd verandert vanaf 2017 het wedstrijdlandschap en zijn er nog maar drie wedstrijdklassen voor de SWM. Dit betekent voor wedstrijdorganisaties ook nieuwe kansen en het is goed om over de volgende vragen na te denken:

– Bedenk als organisatie voor welke doelgroepen (klassen, pony's / paarden en spansoorten) de wedstrijd georganiseerd moet worden en voor welke doelgroep de accommodatie / terreinen het meest geschikt is.

– Als de wedstrijd tegelijkertijd valt met een andere wedstrijd in de regio is het aan te bevelen om onderling te overleggen welke organisatie voor welke doelgroep de wedstrijd openstelt. De ene organisatie zou bijvoorbeeld voor alle ponyrubrieken kunnen organiseren en de ander voor alle paardenrubrieken. Zo kunnen beiden een goed gevulde wedstrijd krijgen zonder elkaar in de weg te zitten en worden veel kleine rubriekjes van twee of drie deelnemers voorkomen.

– Voor een sterke landelijke competitie zijn wedstrijdorganisaties die een specifieke doelgroep durven kiezen van groot belang om meer variatie in wedstrijdtypes te krijgen. Om deze reden zouden de organisaties de wedstrijd niet automatisch voor alle rubrieken en klassen moeten openstellen.