21 november 2014

In memoriam Mia Allo

Na een moedig gedragen en slepende ziekte is de voorzitster van de KBRSF mencommissie deze nacht rustig overleden. Mia Allo was intens betrokken bij de internationale mensport. Haar oogstrelende Palominogespan, vertegenwoordigde België op tal van Wereld- en Europese kampioenschappen in de reeks 4 span pony’s. De liefde voor het paard erfde ze van haar vader Willy Allo, die decennia geleden in de paardensport actief was. Hij was een groot kenner van het antieke gerij.

Na zijn overlijden zette ze de hippische activiteiten op het Peerdshof in Nieuwenrode verder. De stallen, koetsenremises, … hield ze kraaknet in ere. Als het gespan van Mia buitenkwam dan was het altijd volgens de traditionele regels van de sport.

“Goed 6 maanden geleden kwam ze terug van de internationale menwedstrijd in Dothealyst in Denemarken waar ze nog eervol derde werd, toen ze dringend opgenomen werd in het ziekenhuis. Van in het begin wist Mia dat het verdict en de diagnose onomkeerbaar was. Ze krijgen me niet zo rap klein,” vertelde ze me nog dapper toen ik haar de laatste keer bezocht.

“Mia Allo was niet alleen als atleet actief in de sport. Haar kennis en bagage die ze over het mennen had, deelde ze ook met velen. Ze startten zelf 7 keer bij de ponyvierspannen op FEI Wereldkampioenschappen, beginnend in 1995 in Breda. Ze werd ook ontelbare keren Belgische kampioene.”

Mia Allo was sedert 2010 ook internationaal jurylid voor de FEI geworden. Als voorzitster van de Belgische mencommissie zat ze meer dan 10 jaren de vergaderingen voor.
“Met Mia Allo verliezen we niet alleen een stuk erfgoed aangaande het traditionele mennen. Ook als sporter wou ze altijd bij de top horen, en knokte ze op latere leeftijd nog hard tegen de jonge generatie. Een groot verlies voor de internationale menwereld, want ze was wereldwijd geapprecieerd. Vorig jaar op de pony kampioenschappen in Pau (FRA) stelde ze haar gespan ter beschikking van een Amerikaanse deelneemster. We bieden ons oprecht medeleven aan haar familie, vrienden en kennissen aan. Haar vervangen is quasi onmogelijk in alle bestuursgeledingen waar ze actief was. Voor de Wereldruiterspelen in Caen was ze nog aangeduid als chef d’équipe voor de vierspan paarden, maar haar gezondheidstoestand liet niet meer toe, dat ze er actief kon optreden.” stelt Mark Wentein, Voorzitter van de Vlaamse Liga Paardensport en lid van de FEI Mencommissie.

Mark Wentein