5 september 2020

Indoorwedstrijden en Corona

Met het oog op de indoorwedstrijden krijgt de KNHS vragen over de coronamaatregelen. Op veel buitenaccommodaties is genoeg ruimte om de richtlijnen van het RIVM in acht te kunnen nemen. Op indooraccommodaties is soms minder ruimte beschikbaar. De KNHS geeft wedstrijdorganisaties daarom een aantal aandachtspunten mee.

De KNHS adviseert om vooraf deelnemers, officials en publiek zoveel mogelijk te laten weten welke maatregelen je hebt genomen en wat de regels zijn op je accommodatie. Ook op de locatie en tijdens de wedstrijd zelf moet dat continue duidelijk zijn. Verplaatsing van veel mensen tegelijk moet worden voorkomen.

Coronaverantwoordelijke

Een belangrijk onderdeel van het KNHS-advies is om een ‘Coronaverantwoordelijke’ aan te wijzen voor ieder evenement. De wedstrijdorganisatie is verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen en het toezien op de naleving daarvan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor gemeente/lokale instanties. De gemeente kan in overleg met de organisatie aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op de indooraccommodatie vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar je moet natuurlijk voorkomen dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden.

De Coronaverantwoordelijke is herkenbaar tijdens de wedstrijd en het aanspreekpunt voor vragen. Deze persoon ziet toe op de naleving van de geldende richtlijnen. Dit kan uiteraard met ondersteuning van andere vrijwilligers.

Juryleden

Het is belangrijk dat juryleden veilig hun werk kunnen doen. Het is aan wedstrijdorganisaties om een veilige werkomgeving te creëren voor de juryleden. Uitgangspunt is dat iedereen 1.5 meter afstand kan houden. Je kunt dit op verschillende manieren organiseren, bijvoorbeeld door stoelen en tafels ruim op te stellen, te werken met een afscheiding/scherm, communicatie digitaal/via portofoon te laten plaats vinden. Verder moet er worden gezorgd voor maximale hygiëne. Regelmatig schoonmaken en zorgen voor zeep, desinfecterende middelen en papieren handdoekjes zijn daarbij van belang.

Prijsuitreiking

Voor het organiseren van een KNHS-wedstrijd geldende de reglementaire bepalingen en het opmaken van een klassement en het geven van prijzen horen daarbij (conform reglementen). Dit ziet er nu wel wat anders uit dan we gewend zijn. Normaal gesproken worden tijdens de prijsuitreiking deelnemers gefeliciteerd door de organisatie en/of de juryleden en mogelijke sponsoren. Handen schudden is op dit moment niet mogelijk maar uiteraard kunnen deelnemers toegesproken worden via bijvoorbeeld een microfoon. Prijzen kunnen worden klaargelegd op een tafel en daar kun je de prijswinnaars van af laten pakken zodat onderling contact wordt vermeden. Nazenden van prijzen is ook een mogelijkheid. Bij een prijsuitreiking in de kantine is het gezien de 1.5 meter onderlinge afstand goed om na te denken of de kantine hiervoor geschikt is. Mocht dit niet het geval zijn dank dan aan alternatieven zoals in de rijbaan of buiten.

Lees hier alle adviezenFoto: Marie de Ronde-Oudemans

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.