31 januari 2018

Inschrijftermijn samengestelde menwedstrijden

Deelnemers kunnen zich vanaf 12 weken voor aanvang van een nationale samengestelde menwedstrijd in Nederland inschrijven voor de bewuste wedstrijd.

Er is afgelopen periode onduidelijkheid ontstaan over de opening van de inschrijftermijn. Een aantal samengestelde menwedstrijden had hun wedstrijd eerder dan de afgesproken termijn van 12 weken opengesteld. De KNHS meldt dat de inschrijving voor deze wedstrijden via Mijn KNHS nu is gesloten en op de afgesproken datum weer wordt geopend om zodoende alle deelnemers gelijke kansen te geven zich in te schrijven.

De inschrijftermijn van 12 weken geldt uiteraard niet voor internationale samengestelde menwedstrijden.