28 september 2013

Introductie nieuwe FEI reglementen in Lipica

Tijdens de officiële FEI cursus in Lipica van 11 tot en met 13 oktober worden de belangrijkste wijzigingen die gepland staan voor het nieuwe FEI reglement dat per 1 januari 2014 van kracht wordt, besproken.


De nieuwe reglementen worden officieel goedgekeurd tijdens de FEI General Assembly begin november maar worden vooruitlopend hierop al behandeld tijdens de cursus. De cursus en de examens voor de aanwezige juryleden en technisch afgevaardigden vinden uiteraard nog plaats op basis van de huidig geldende reglementen.
Tweevoudig Wereldkampioen vierspannen Boyd Exell neemt het praktische gedeelte voor zijn rekening. FEI O-jurylid Mark Wentein uit België is de officiële FEI cursusleider en verzorgt het theoriegedeelte voor de juryleden. Richard Papens (BEL) is verantwoordelijk voor de technisch afgevaardigden.
Deze cursus is geschikt voor menjuryleden en TA's die willen promoveren van nationaal naar FEI kandidaat of van FEI kandidaat naar de internationale status en voor FEI juryleden en TA's die hun status willen behouden.

Evenals voorgaande jaren is de cursus in Lipica ook open voor menners, trainers en overige menofficials.

Inschrijven is nog mogelijk! Klik hier voor meer informatie.