1 december 2021

KNHS komt met Beroepsgroep voor Hippische Instructeurs

De KNHS heeft het initiatief genomen om de Beroepsgroep voor Hippische Instructeurs in het leven te roepen. Juist in deze tijd is er namelijk behoefte om kennis en kunde met elkaar uit te wisselen, om vragen te delen, te verenigen en om krachten te bundelen.

Wat is Beroepsgroep Hippische Instructeurs?

Beroepsgroep voor Hippische Instructeurs is bedoeld voor alle gediplomeerde hippische instructeurs in Nederland vanaf niveau 3. Het bestaat momenteel uit 400 leden.

De aangesloten instructeurs vormen een community. Het doel daarvan is belangenbehartiging, kennisdeling, kwaliteitsverhoging en dienstverlening. Er worden regelmatig evenementen georganiseerd die aansluiten op de wensen van leden. Zo zijn er bijvoorbeeld webinars geweest over juridische zaken, verzekeringen voor instructeurs en paardenwelzijn.

Voor 2022 staan er een aantal live events op de kalender.

Website

Sinds kort is er ook een website opgericht. Via dit kanaal worden leden voorzien van extra informatie.

Klik hier voor de websiteFoto: Sonja Bauer