21 november 2012

KNHS speld voor Ton Wijnen

Op maandag 19 november nam het bestuur van het KNHS District Zuid Mennen tijdens de ledenvergadering in Geldrop afscheid van drie bestuursleden.

Wiel van Wersch nam na 10 indrukwekkende jaren afscheid als voorzitter van het bestuur. Pierre Sommers, opvolger van Wiel, roemde hem voor zijn tomeloze inzet en vasthoudendheid die hij altijd voor de mensport heeft gehad. Vanuit het diepe zuiden van Limburg heeft Wiel er vele kilometers op zitten naar Ermelo en alle districtsvergaderingen. Van de nieuwe voorzitter kreeg Wiel een plaquette als aandenken. Afgelopen zomer werd hij al gehuldigd door de KNHS met de zilveren speld van verdienste.
Jos van Loo kon zijn (inter)nationale werkzaamheden niet meer combineren met de taak als secretaris van het district en werd met lovende woorden en een bos bloemen bedankt voor zijn inzet.
En tot slot nam Ton Wijnen afscheid van het bestuur als penningmeester. Zijn taak wordt overgenomen door Ton van der Velden. Ton Wijnen is, evenals Wiel, vanaf het eerste uur betrokken bij het bestuur van het District Zuid Mennen en bekleedt nog steeds vele functies in de mensport, zoals allround jurylid en technisch afgevaardigde, maar zeker ook is hij de “kartrekker” geweest om de jeugd in de mensport de ruimte te geven en te begeleiden. Door zijn grote bijdrage aan de mensport vanuit diverse rollen besloot de KNHS zijn afscheid van het bestuur van District Zuid Mennen aan te grijpen om Ton Wijnen de zilveren KNHS speld van verdienste toe te kennen. KNHS afgevaardigde Arjen Coppoolse speldde de versierselen op de revers van Ton Wijnen.
Er werd overigens niet alleen afscheid genomen van bestuursleden want tijdens de vergadering werd Eva Eigenhuijsen uit Grave benoemd tot bestuurslid.