8 augustus 2010

Kühnle start door

Der berühmte deutsche Kutschen Hersteller Kühnle setzt seine Aktivitäten nach dem Konkurs der letzten April fort. Kühnle wird weiterhin auf die Herstellung von hochwertigen Dressur und Marathon-Kutschen für den internationalen Fahrsport setzen.


De grote fabriekshal van Kühnle in het zuidduitse Haiterbach is verkocht, maar Kühnle kan de helft van de hal inclusief alle machines weer gebruiken. Het aantal werknemers is ook gehalveerd, maar de broers Gustav en Paul Kühnle zijn zielsblij dat ze hun bedrijf toch voort kunnen zetten: “We zijn heel gelukkig dat we deze doorstart kunnen maken en we zijn al onze cliënten met in het bijzonder de Nederlandse menners, zeer dankbaar dat ze ons trouw zijn gebleven.”

Paul Kühnle gaat zich richten op de vervaardiging en de service van de rijtuigen, terwijl Gustav de verkoop voor zijn rekening neemt. Gustav’s vrouw Marion runt samen met haar zoon Jörg een dependance van Kühnle in het Duitse Detmold. In deze dependance wordt voornamelijk onderhoud, reparaties en service geboden en er worden antieke en tweedehands rijtuigen verkocht. Deze dependance waarin ca. 120 rijtuigen worden gepresenteerd, blijft eveneens voortbestaan.

Bron: Hoefnet.nl
Overname zonder voorafgaande toestemming van de redactie is niet toegestaan.
 The large hall from Kühnle in Haiterbach is sold, but Kühnle can still use half of the hall including the machinery. The number of employees is also halved, but the Kühnle brothers Paul and Gustav are extremely happy to be able to continue their company: “We are very pleased that we can continue and we thank all our clients for their trust and confidence.”

Paul Kühnle will focus on the manufacturing and service of the carriages, while Gustav will focus on sales. Gustav’s wife Marion is running another Kühnle company with her son in Detmold, Germany. This company is offering maintenance, repairs and service to Kühnle customers. This company will also continue its activities.

  

Die große Halle der Firma Kühnle in Haiterbach wurde zwar verkauft, aber Kühnle’s können immer noch auf die Hälfte der Halle mit den Maschinen weiter machen. Die Zahl der Mitarbeiter wurde ebenfalls halbiert, aber die Kühnle Brüder Paul und Gustav sind sehr glücklich in der Lage zu sein, ihre Firma weiter zu führen: "Wir sind sehr froh, dass wir weiter machen können und wir danken allen unseren Kunden für ihr Vertrauen."

 

Paul Kühnle wird sich auf die Herstellung und die Wartung der Wagen konzentrieren, während Gustav sich um die gechäftlichen Belange kümmern wird. Gustavs Frau Marion führt ein anderes Unternehmen Kühnle mit ihrem Sohn in Detmold, Deutschland. Das Unternehmen bietet Wartung, Reparatur und Service für Kühnle Kunden. Auch dieses Unternehmen wird seine Aktivitäten fortsetzen.