30 september 2016

Menforum gaat aan de slag met het hervormen van de mensport

Op 27 september 2016 heeft het menforum het principebesluit genomen om invulling te geven aan de visie om de mensport te hervormen. Het streven is om dit per 1 april 2017 in te voeren.

Om de visie te ontwikkelen heeft ieder mendistrict een klankbordgroep samengesteld, met daarin leden die de ervaringen en wensen uit het veld rechtstreeks in het menforum hebben gebracht. In maart 2016 heeft het menforum samen met deze klankbordgroepen en de bondscoaches gebrainstormd over wat er leeft bij de sporters. Welke kansen zijn er voor de toekomst van de sport en op welke maatschappelijke ontwikkelingen in het kader van het dierenwelzijn moeten we ons op voorbereiden? Diverse thema’s zijn de ingebracht en bediscussieerd, waar uiteindelijk de visie op gebaseerd is.
Het menforum is zich er van bewust dat het een ambitieus plan is, maar is er ook van overtuigd dat het een noodzakelijke stap is voor de ontwikkeling van de sport.