19 december 2016

Menforum werkt reglementswijzingen per 1 april 2017 verder uit

Om de mensport ook in de toekomst aantrekkelijk te houden werkt het menforum al een tijd aan nieuwe regels, die per 1 april 2017 in moeten gaan. Na het principebesluit tot 'hervorming' van 27 september jl. werden alle menners van harte uitgenodigd om zich tijdens de Najaarsvergaderingen van de mendistricten te laten informeren. De feedback die daarop volgde is meegenomen in het definitieve plan.

Het menforum is ervan overtuigd dat de hervorming een goede stap is in het toekomstbestendig maken van de sport. Centraal staat een laagdrempelige instroom, het versterken van de competitie en een goede opbouw van niveau van de laagste tot de hoogste klasse. Ook zijn recente maatschappelijke ontwikkelingen en de publieke opinie over dierenwelzijn meegenomen.

Bij het samengesteld mennen gaan we terug naar drie klassen. De huidige klasse 1 wordt straks klasse L, klasse 2 wordt klasse M en klasse 3 en 4 vormen samen de klasse Z. Het menforum heeft bovendien geconstateerd dat een goede opbouw qua niveau nog ontbreekt. Dit valt vooral op in de wijze waarop vaardigheidsparcoursen voor de lagere klassen worden gebouwd en het feit dat deelnemers bij de marathon in de laagste klasse dezelfde hindernissen / hetzelfde aantal hindernisdoorgangen moeten rijden als de hoogste klasse. Om makkelijker in te kunnen stromen en ervoor te zorgen dat minder ervaren wedstrijdmenners (en paarden) meer vertrouwen en ervaring op kunnen doen stelt het menforum een aantal wijzigingen voor.

Lees het volledige verslag van het menforum van 13 december jl, inclusief alle voorgestelde reglementswijzigingen.