25 juni 2014

Menforumleden bekend gemaakt

ERMELO (KNHS) - De KNHS gaat dichterbij de paardensporter staan met de nieuwe organisatiestructuur. De paardensportbond wil toegankelijker zijn voor haar leden door het reduceren van een flink aantal commissies en het instellen van een forum per discipline. De namen van de nieuwe foraleden zijn vandaag bekendgemaakt. De leden van de Technische commissies zijn al eerder bekendgemaakt. KNHS leden gaan zo actief meebeslissen in de ontwikkelingen van de paardensport.


De mendisctricten blijven in hun huidige vorm bestaan. Ieder mendistrict levert een lid voor het menforum, waar de sportontwikkeling is ondergebracht. Daarbij levert elk district ook een recreatieve menner in het recreatiesportplatform. Vooruitlopend op de digitale verkiezing in het voorjaar 2015 nemen de leden van het recreatiesportforum ad interim deel.

Een aantal fora is inmiddels gestart, de overige sportfora komen in juli voor het eerst bijeen. Elk forum kiest een onafhankelijke voorzitter die in augustus wordt benoemd door het KNHS Federatiebestuur. Iedere regio krijgt een portefeuillehouder recreatiesport in het bestuur. Alle KNHS-leden kunnen komend najaar de voorzitter (indien aftredend) van het regio- en mendistrictbestuur digitaal kiezen.

Ito Werkman
Hans Nijwening
Wim Veldboom
Paul Sueters
Pierre Sommers
Ton v.d. Velde
Vertegenwoordigers District West en District 5: in behandeling

Kijk voor meer informatie op www.knhs.nl/dichterbijdepaardensporter