14 maart 2016

Menjury bijscholingsdag “Allemaal dezelfde visie”

Met deze woorden opende internationaal level 3 jurylid Marie de Ronde-Oudemans op zaterdag 12 maart de bijscholingsdag voor juryleden met bevoegdheid mennen dressuur in Ermelo, het belang onderstrepend van uniformiteit in beoordelingen, met name in de dressuur.
Natuurlijk is het een utopie te verwachten dat na deze bijscholingsdag iedereen tot een gelijke beoordeling komt, alleen al omdat er in één onderdeel op het protocol grijze gebieden zijn: verschillende aspecten of (over)gangen waarop het span beoordeeld moet worden.

Marie nodigde de aanwezigen uit om vooral hun mening te geven en elkaar aan te spreken op hetgeen zij te beoordelen krijgen op basis van videofilms. Ook hoopt zij in de toekomst de video-database flink te kunnen uitbreiden, zodat er meer cursusmateriaal voorhanden is.
Vervolgens legde KNHS Disciplinespecialist Mennen en Aangespannen Sport Arjen Coppoolse het belang uit van de KNHS-gedragscode: officials en deelnemers dienen zich respectvol te gedragen, zowel naar elkaar als naar de KNHS en zowel in het openbaar als in uitlatingen op social media.

Marie lichtte het KNHS wedstrijdreglement mennen 2016 toe. De nieuwe dressuurproeven voor de klassen B tot en met ZZ werden even genoemd en Marie sprak de wens uit dat de ontwikkeling hiervan doorzet, zodat er over vijf jaar weer nieuwe proeven klaarliggen en er met de tijd meegegaan wordt.

De dressuur was het hoofdpunt van de bijscholing. Bij het beoordelen van een dressuurproef is het belangrijk om voor ogen te houden op welk niveau er gereden wordt en hoe dit te vertalen naar cijfers. Zo hóeft er op B en L-niveau bijvoorbeeld nog veel niet, zoals vierkant halthouden, gesloten staan, verzameling en oprichting. Vanaf M-niveau / klasse 3 moeten oefeningen steeds exacter worden uitgevoerd en wegen de fouten steeds zwaarder mee in het cijfer. Bonuspunten geven voor iets dat niet gevraagd wordt, zoals een uitgestrekte draf waar middendraf gevraagd wordt, is ook niet de bedoeling! En net zo belangrijk: je moet jureren / beoordelen wat je daadwerkelijk ziet en niet “of het erin zit”. Is je gezichtsveld als jury vanuit de verkeerde hoek (bijvoorbeeld achter het span), dan mag je de deelnemer daar niet op afstraffen.
Daarnaast moet er voor gewaakt worden dat “menners-manieren” niet meegenomen worden in het cijfer voor een gereden onderdeel, maar dat dit aspect in de laatste twee onderdelen (rijvaardigheid / effect van de hulpen en presentatie / geschiktheid van de aanspanning) op het protocol tot uiting gebracht wordt.

Het groeten van de jury werd aangehaald: in de nieuwe reglementen staat dat het een deelnemer vrij is om te groeten zoals hem of haar past, mits respectvol naar de jury en wordt alleen de jury bij de letter C gegroet. Maar ook de jury dient representatief gekleed te gaan en respectvol te groeten. Een handje protocollen omhoog steken valt daar niet onder.

Het video-beeldmateriaal dat werd getoond, bestond uit stukken van voorgereden proeven van enkel- en tweespannen van alle niveaus. Er was ruimte voor discussie met als doel van elkaar te leren. De gekozen vorm van bijscholen maakt dit ook mogelijk doordat je beelden meerdere malen kunt bekijken en iedere keer exact hetzelfde beeld beoordeelt.
Wat wil je als jury zien bij een correcte middendraf en wat maakt de middendraf een punt hoger? Is de uitgestrekte draf bergop, vanuit de schouder of is deze met een stekerig been uitgevoerd? Is de galop een zuivere drie-takt, is er losgelatenheid, is er een duidelijk onderscheid tussen de middengalop en de uitgestrekte galop? Zijn de galopwissels actief gereden……. zomaar enkele discussiepunten die naar voren kwamen na het bekijken van de videobeelden, die zo nodig een paar maal herhaald werden om tot het gewenste resultaat te komen: “uniformiteit in de beoordeling”.
En dan het feit dat er een koets achter hangt maakt dat de beoordeling van een keertwending ook discussie oplevert: voorbereiding, het schenkelen en goed doorstappen is belangrijker dan dat het binnenachterwiel van de koets als draaipunt op zijn plaats blijft.

Al met al een meer dan zinvolle dag, waarbij de juryleden met de nodige bagage en enthousiast weer huiswaarts gingen. De reacties na afloop waren heel positief en gaven aan dat deze bijscholing in de behoefte voorzien heeft. Volgende week zondag is deze bijscholing nog een keer en dan worden er weer 50 juryleden verwacht. Totaal zijn er dan 100 van de 125 juryleden bijgeschoold; een opkomst waar de KNHS heel blij mee is.
Tekst & foto’s Gemma Verlaan