13 september 2010

Nieuwe opleiding Jury Mennen

De KNHS verzorgt binnenkort een opleiding voor juryleden mennen klasse 1, 2 en 3. Inschrijven kan nog tot 18 september.


Wanneer u tot jurylid voor de discipline mennen opgeleid wilt worden kunt u zich inschrijven door het inschrijfformulier te downloaden via www.knhs.nl, onder het kopje opleidingen.
De inschrijving sluit op 18 september 2010.
 

Voor deelname aan een juryopleiding is een lidmaatschap van de KNHS, via een vereniging, noodzakelijk.
Daarnaast wordt voor de juryopleiding Mennen Samengesteld, klasse 1, 2 en 3, onderdeel dressuur een minimum
leeftijd van 25 jaar gevraagd en een wedstrijdklassering in de klasse 2 of de L-dressuur mennen (beide met tenminste 5 winstpunten). Voor deelname aan het onderdeel Vaardigheid/ (Mini) Marathon wordt een wedstrijdklassering in de klasse 1 of de L-vaardigheid (beide met tenminste 1 winstpunt) gevraagd.
 

Deze opleiding bestaat uit twee onderdelen. Het onderdeel Dressuur omvat 10 lesavonden van 2 1/2 uur. Na 6 lessen wordt een theorie-examen afgenomen. De cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen dat bestaat uit het beoordelen van 6 aanspanningen en een beoordeling van het fungeren in de praktijk. De praktische invulling van de
cursus omvat het beoordelen van dressuurproeven. Daarvoor wordt van de cursisten verwacht dat zij regelmatig voor de aanwezigheid van aanspanningen zorgen, e.e.a. in overleg met de cursusleider. Na het afronden van dit onderdeel krijgt men de kwalificatie Menjury Dressuur toegekend.
Het onderdeel Vaardigheid / (Mini) Marathon omvat 9 lesavonden van 2 1/2 uur en een praktijkles op locatie. Dit onderdeel wordt afgesloten met een theorie-examen en een aantal stages. Na het afronden van dit onderdeel wordt de kwalificatie Menjury Vaardigheid toegekend.
N.B. De kwalificatie Jurylid Mennen Samengesteld klasse 1, 2 en 3 krijgt men na afronden van beide onderdelen van de opleiding en het succesvol doorlopen van 3 totaalstages.
Beide onderdelen kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden gevolgd.