1 december 2015

België: vanaf 1 april kilometerheffing voor paardenvervoer

Vanaf 01 april 2016 moeten alle voertuigen voor het vervoer van goederen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 3,5 ton in België (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) een kilometervergoeding betalen. Omdat paarden in de regelgeving ook als goederen worden beschouwd, geldt dit dus ook voor het vervoer van paarden.


De onderworpen voertuigen, met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton, moeten op 01 april 2016 verplicht een werkende On Board Unit (OBU) aan boord te hebben. Deze registreert via GPS-technologie de gereden kilometers en moet aanstaan zodra je op een Belgische weg rijdt.
De tol wordt alleen geheven op wegen met een toltarief van meer dan 0 €/km.

Klik hier voor een overzicht van deze wegen.

Het tarief is afhankelijk van: 

– het aantal kilometers dat wordt afgelegd op de tolwegen,
– het type weg,
– de Maximaal Toegelaten Massa van het voertuig en
– de EURO-emissieklasse.
Het systeem is gebaseerd op het principe “de gebruiker en de vervuiler betaalt”, met een hogere heffing voor meer vervuilende voertuigen.

Bij trailercombinaties is de tol alleen van toepassing als het trekkende voertuig voor vrachtvervoer boven 3,5 ton bestemd is (Rijbewijs C). Als het motorvoertuig een MTM van niet meer dan 3,5 ton heeft, geldt de tolplicht niet, ongeacht de aanhanger die erachter hangt. Om te bepalen in welke van de drie gewichtscategorieën van de kilometerheffing de trailercombinatie valt, telt echter de MTM van de gehele combinatie. Als referentiepunt voor de registratie wordt steeds uitgegaan van het maximaal toegelaten totaalgewicht, de Maximaal Toegelaten Massa van de Slepen (MTMS).

Dit nieuwe kilometerafhankelijke tolsysteem zal het Eurovignet, waarmee momenteel gewerkt wordt, in België vervangen. In het buitenland blijven de bestaande systemen gelden.

Wie geen OBU heeft, wie een OBU heeft maar deze niet heeft aanstaan, wie niet betaalt of wie fraudeert, zal via detectieapparatuur opgespoord kunnen worden, de klok rond en 7 dagen per week. Er worden vaste, flexibele en mobiele controles uitgevoerd, en dit op alle Belgische wegen.
Enkel voertuigen – al dan niet uitsluitend – bedoeld of gebruikt voor goederentransport zijn onderworpen aan de kilometerheffing. Voertuigen bestemd voor personenvervoer (personenwagens, bussen, campers, etc.), vallen buiten het toepassingsgebied. Indien de vrachtwagen ingeschreven staat als mobilhome valt deze niet onder de tolplicht.

Klik hier voor meer informatie