13 maart 2016

Kalender 2016 Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij bekend

De kalender voor 2016 van de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij (NVTG) is bekend. De NVTG stimuleert het rijdend houden van het Nederlands erfgoed aan rijtuigen, karren en arresleeën en organiseert regelmatig ritten.


Het is natuurlijk mogelijk om rijtuigen te bekijken in een museum, maar een rijtuig bewonderen met paarden ervoor en op de bok koetsiers die eruit ziet of ze uit begin vorige eeuw zijn gekomen is helemaal prachtig. Tijdens een van de vele klassementsritten die de NVTG organiseert is het bewonderen van dit moois mogelijk.

De NVTG zorgt, door middel van het opleiden van juryleden, voor de overdracht en het in stand houden van alle kennis die er is over de rijtuigen uit de periode van ca 1850 tot 1930. De kennis wordt aangewend om tijdens zgn. klassementsritten, aanspanningen in de gelegenheid te stellen zich te laten beoordelen. Gelet wordt of de staat waarin het rijtuig zich bevindt overeenstemt met de leeftijd van het rijtuig. Verder wordt er gekeken naar de kleding van koetsier, groom en de passagiers, de staat van de tuigen, de conditie van het paard en de staat van het beslag. Het eerste aandachtspunt is altijd de veiligheid van de aanspanning: is het in dusdanige staat dat het geacht wordt veilig aan het verkeer deel te nemen.

Klik hier voor een overzicht van de kalender.