20 mei 2018

Noord overweegt opleiding hoofd hindernisrechter

Mendistrict Noord doet een inventarisatie naar de belangstelling voor de opleiding hoofd hindernisrechter. Daarvoor is een poll op de facebookpagina van het District gestart.

De opleiding bestaat uit twee theorieavonden van ongeveer 3 uur en een praktijkdag van 3 uur op een door de KNHS goedgekeurde wedstrijd, met de docent. Als indicatie voor de cursuskosten  is een bedrag van € 75,- per cursist genoemd.

Het examen bestaat uit een schriftelijke dan wel digitale toets. Om voor het theoretische onderdeel te slagen moet je minstens 60% te scoren. Wanneer de kandidaten klaar zijn met de opleiding krijgen ze de bevoegdheid toegekend wanneer zij lid zijn van de KNHS. De cursuslocatie is op een  nader te bepalen locatie binnen Mendistrict Noord.

Wie mee wil doen kan reageren op de poll die staat op de facebookpagina van Mendistrict Noord. De poll loopt nog twee weken.

 Foto: Photowerken