30 juni 2020

Oefenterrein Nienoord weer opengesteld om te trainen

In het noorden heeft de Stichting Mensport Nienoord in Leek een prachtig terrein met hindernissen. Een ideale plek om te trainen. Nu de wedstrijden weer op gang komen kun je daar een prima voorbereiding doen. Ook voor niet-wedstrijdmenners is het leuk om daar eens te rijden.

Zoals voor veel organisaties is 2020 financieel een moeilijk jaar voor deze Stichting. Het is een veelgebruikte wedstrijdlocatie. Maar door Corona zijn alle wedstrijden vervallen, waardoor er geen inkomsten zijn, maar wel vaste lasten.

Om gebruik te maken van de faciliteiten moet je donateur worden van de Stichting Mensport Nienoord. De kosten voor het donateurschap bedragen € 20,-. Voor dit bedrag kun je onbeperkt gebruik maken van het terrein en de hindernissen. Om donateur te worden, stuur je een mail met het verzoek om donateur te worden naar: mensportnienoord@gmail.com. Gelijktijdig stort je de donatie van minimaal 20 euro op rekeningnummer NL17RABO0385703953 t.n.v. Stichting Mensport Nienoord te Leek. Vervolgens ontvang je via de mail een bewijs van donateurschap, waarin ook de regels voor het gebruik van het terrein zijn opgenomen. Dit bewijs dien je bij je te hebben wanneer je op het terrein gaat rijden.