15 februari 2010

Opleiding tot Jurylid mennen klasse 4

De KNHS organiseert op 20 maart in het Hampshire Inn - Mooi Veluwe aan de Garderenseweg 154 in Putten een opleiding tot Jurylid mennen Samengesteld Wedstrijd Mennen voor de klasse 4. Deze opleiding is geheel volgens de nieuwe opleidingsmethodiek die ontwikkelt is vanuit het Masterplan Officials ter verbreding en verbetering van de kwaliteit van Officials. Daarin is de klasse 4 opleiding opgenomen als een voortzetting van de opleiding voor jury SWM klasse 1, 2 , 3.


De opleiding SWM, klasse 4 bestaat uit één theorieles die op zaterdag 20 maart 2010 van 10.00 tot 16.00 uur wordt gegeven. De Opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen en een stageperiode van drie totaalstages die gedurende het seizoen 2010-2011 plaats moeten vinden.

Kandidaten worden door middel van een intakegesprek geselecteerd voor deelname. Gedacht wordt aan een maximum aantal van zes personen. Deze gesprekken worden op dinsdag 9 maart afgenomen in het KNHS-centrum te Ermelo.

Het cursusgeld voor deze opleiding bedraagt € 65,- inclusief examenkosten.

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:
– u moet lid zijn van de KNHS
– u moet per 1 maart 2010 tenminste de leeftijd van 27 hebben bereikt
– u moet tenminste 2 jaar in het bezit zijn van de bevoegdheid Jurylid mennen SWM, klasse 1, 2
en 3
– u moet een ruime en aantoonbare ervaring hebben opgebouwd als official in de klasse 1, 2 en 3

Bent u geïnteresseerd in deze opleiding, dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier.
Klik hier voor het profiel.

Sluitingsdatum: maandag 1 maart 2010.
Na deze datum worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd!