10 april 2020

ParaPaard maakt geld vrij voor Corona noodfonds

De coronacrisis heeft een enorme impact op de stichtingen en verenigingen aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG). Het gaat om stichtingen waar mensen met een beperking paardrijden of mennen en bedrijven die huifbedrijden aanbieden. De lessen zijn gestopt, bijdragen als lesgeld en de kantine inkomsten vallen weg, waardoor alle inkomsten zijn opgedroogd. Daarom hebben deze stichtingen en verenigingen dringend hulp nodig.

Om de stichtingen te helpen én veilig te stellen dat paardensport ook in de toekomst toegankelijk blijft voor mensen met een beperking,  heeft het Sportfonds  ParaPaard besloten om het ParaPaard Corona Noodfonds in het leven te roepen. Door de enorme hulp van trouwe sponsoren kan ParaPaard € 40.000,- eenmalig ter beschikking stellen voor financiële ondersteuning.

Financiële ondersteuning

De stichtingen zijn momenteel het meest geholpen met een bijdrage aan de kosten van de eerste levensbehoefte van de paarden zoals voer, de hoefsmid, stro, de dierenarts en in sommige gevallen de huur voor de accommodatie omdat ook deze kosten veelal gewoon door blijven lopen. Er is een dringende vraag naar financiële ondersteuning in specifiek deze periode, waarin de inkomsten niet tegen de uitgaven opwegen.

Hoe werkt het?

Iedere stichting of vereniging aangesloten bij de FPG kan eenmalig een aanvraag indienen bij het ParaPaard Corona Noodfonds. Een  stichting of vereniging kan maximaal € 1.000,- aanvragen, de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en er wordt gekeken naar de noodzaak van de aanvraag. Het Noodfonds bevat momenteel € 40.000,-.

Meer informatie over het indienen van een aanvraag staat op www.parapaard.nl.

Met hulp van het bedrijfsleven

Het Sportfonds ParaPaard ontvangt haar inkomsten uit giften van particulieren en bedrijven en is onderdeel van Fonds Gehandicaptensport. Doorgaans zet het Sportfonds zich in om stichtingen en verenigingen te steunen bij het (door)ontwikkelen van sport- en beweegaanbod, het aanschaffen van speciaal materiaal zoals tilliften en aangepaste zadels en opleiden van vrijwilligers. Het wegvallen van evenementen tijdens de Corona crisis raakt ook het Sportfonds ParaPaard. Daarom roept het Sportfonds  particulieren en bedrijven op om wanneer mogelijk  financieel te steunen. Deze steun is hard nodig om het mooie werk voort te kunnen zetten en mensen met een beperking  het plezier, therapie, liefde van de paarden te kunnen blijven geven die ze tijdens deze crisis zo moeten missen.