27 maart 2010

Parcoursbouwers mennen bijgeschoold

Op zaterdag 27 maart vond er op het KNHS-centrum in Ermelo een bijscholing plaats voor de parcoursbouwers mennen samengesteld, mini marathon en vaardigheid van de twee onderdelen wedstrijden. Hoewel de opkomst beter had gekund, van de 80 parcoursbouwers waren er iets minder dan de helft aanwezig, was het een leuke, nuttige en leerzame dag.


Foto: Rinaldo de Craen

Docenten Arjan Brink, Jeroen Houterman, Johan Jacobs, Gé König, Anno Zagers en Hans Zumbrink namen de parcoursbouwers in groepen onder hun hoede. Gé König informeerde de deelnemers over de laatste reglementswijzigingen en de nieuwe marathon-en vaardigheidstabellen. König gaf ook uitgebreid uitleg over het welzijn van het paard, hij wees de parcoursbouwers op een aantal belangrijke aandachtspunten om dit te waarborgen. De parcoursbouwers werden vervolgens kort schriftelijk getest op hun reglementskennis.
Jeroen Houterman zette de parcoursbouwers aan het werk met potlood en liniaal om hindernistekeningen te ontwerpen die hij vervolgens beoordeelde. Hans Zumbrink spijkerde de vaardigheidsparcoursbouwers van de twee onderdelen wedstrijden bij. In de Beatrixhal was een mobiele marathonhindernis opgesteld die de deelnemers aan de bijscholing onder leiding van Johan Jacobs moesten uitvlaggen. Arjan Brink en Anno Zagers legden de nadruk op het bouwen van een vaardigheidsparcours van een samengestelde menwedstrijd.
 

Doel van deze bijscholing was voornamelijk kennisoverdracht en het bijspijkeren van de reglementskennis. “Het is heel belangrijk om de kennis op peil te houden en er voor te zorgen dat alle neuzen voor aanvang van het seizoen weer dezelfde richting op wijzen. Het is bovendien goed om elkaar weer eens te zien,” vertelt WK-parcoursbouwer Arjan Brink. “Het is grappig om te zien hoe iedere parcoursbouwer een geheel eigen uitleg heeft voor zijn ontwerpen en zijn manier van werken. Tijdens het uitzetten van de vaardigheid hebben we vooral gelet op wie het initiatief neemt, wie het snel begrijpt en hoe de uitvoering verloopt. Het niveau was vandaag naar behoren en de inzet van de parcoursbouwers was uitstekend, “ besluit Brink.

De parcoursbouwers zijn de KNHS afdelingen Opleidingen en Mennen, die vertegenwoordigd waren met Monique van der Heijden, Yonne Polak en Arjen Coppoolse, zeer erkentelijk voor het organiseren van deze waardevolle bijscholing.

Kijk voor foto’s in het Hoefnet fotoalbum.