28 september 2013

Pau: Organisatie introduceert de landenhindernis

Een leuk en origineel initiatief van de organisatie van het WK ponymennen in Pau, Frankrijk, van 30 oktober tot en met 3 november: ieder deelnemend land is gevraagd een creatieve bijdrage te leveren aan de landenhindernis.

De organisatie had de mogelijkheid de vierkante blokken van een van de acht marathonhindernissen te vullen met bloemen, maar besloot dat het origineler zou zijn de invulling over te laten aan de deelnemende landen. Het is de bedoeling dat ieder land een vierkant blok aankleedt met iets waar het land bekend om staat. Er moet uiteraard rekening gehouden worden met de reglementaire afmetingen en het moet de goedkeuring krijgen van de parcoursbouwer en de technisch afgevaardigde.
Het land met de meest originele invulling ontvangt een speciale prijs.