1 juli 2014

Samengestelde Menwedstrijd Schijndel groot succes

In het weekend van 28 & 29 juni werd voor de achtste keer de samengestelde menwedstrijd gehouden op Paardensportterrein Dungensesteeg in Schijndel.


Een zestal enthousiaste leden van Menvereniging "D.I.O." was verantwoordelijk voor de organisatie en kan terugkijken op een geslaagd evenement, getuige de reacties van deelnemers en officials, die vol lof waren over de goede organisatie en het fraaie wedstrijdterrein.

De zes ruim gebouwde hindernissen, die ieder een eigen kenmerk hadden, wat sponsor en aankleding betreft, waren paardvriendelijk en voor het publiek makkelijk te volgen.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor de foto's.