18 januari 2022

Stewards in de mensport gezocht

Een van de belangrijkste aandachtsvelden in de hippische sport is de zorg voor het welzijn van het paard. Samen met de Internationale Hippische Bond (FEI) is de KNHS de gedragscode ”Welzijn van het paard” overeengekomen. De KNHS is op zoek naar belangstellenden voor de functie van Steward bij de discipline Mennen.


Foto: Krisztina Horváth

Onder de verantwoordelijkheid van en in nauwe samenwerking met een wedstrijdorganisatie zijn de Stewards de officials die toezicht houden, behulpzaam zijn en zo nodig optreden.

Stewards hebben voldoende kennis van de Engelse taal aangezien alle FEI cursussen in het Engels worden gegeven. Ze kunnen zich goed uiten in het Engels in de communicatie naar deelnemers en officials. Stewards zijn rechtvaardig en respectvol naar deelnemers en overige officials, zijn pro-actief en zijn verbindend naar deelnemers, juryleden en de wedstrijdorganisatie. Stewards oefenen hun functie uit in teamverband onder leiding van een Chief Steward.

Via een korte selectieprocedure wil de KNHS haar corps van Stewards uitbreiden, die tijdens internationale wedstrijden in Nederland en daarbuiten kunnen worden ingezet.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan vóór 1 februari 2022 aan door je hippische CV en motivatiebrief (in het Engels) te mailen naar [email protected] .
Belangrijk is dat je in de gelegenheid bent om van 11 tot en met 13 februari 2022 de FEI-cursus in Kronenberg te volgen en dat je jaarlijks tenminste 2 tot 3 maal inzetbaar bent.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.