1 juni 2016

Toon van den Heuvel overleden

Op 27 mei is Toon van den Heuvel is overleden. Toon, vader van Hans en klasse 4 tweespanrijder Rob van den Heuvel, is 56 jaar geworden.


Toon was een sportief en gedreven wedstrijdrijder klasse 2 met een aanspanning om door een ringetje te halen.
Op de rouwkaart is te lezen:

“Een unieke man is van ons heengegaan

Stil en eenvoudig ben je weggegaan
Stil en eenvoudig zul je in onze harten blijven voortbestaan"

De crematie vindt in besloten kring plaats.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

facebook