17 november 2019

Von Stein, Brauchle en Stottmeister vormen een nieuw team

Na afloop van de Wereldbeker vierspannen in Stuttgart werd tijdens een persconferentie het nieuw opgerichte vierspanteam, bestaande uit Georg von Stein, Michael Brauchle en Markus Stottmeister, geïntroduceerd. Michael Freund is de team captain van dit team.

Georg von Stein
Foto: Krisztina Horváth

Prestatieverbetering

Er is een aantal sponsoren die met de oprichting van dit team de mensport in het algemeen in Duitsland en deze drie menners in het bijzonder willen ondersteunen. Het doel is om de mensport, en met name de vierspansport als uithangbord, de formule 1 van de mensport, populairder en zichtbaarder te maken. Deze samenwerking is uiteraard ook bedoeld om de bovengenoemde menners door financiële ondersteuning te helpen hun sport makkelijker te kunnen beoefenen en daarmee hopelijk ook bij te dragen aan prestatieverbetering.


Michael Brauchle
Foto: Krisztina Horváth

Team voor twee jaar

De firma Tempoline Pferdesport GmbH neemt de komende twee jaar de coördinatie van het team op zich. De sponsorgroep bestaat uit meerdere bedrijven, die een passie hebben voor het mennen en die dit nieuwe initiatief willen ondersteunen.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven aan het nieuwe team verbonden:

  • Schmidt Sporthandschuhe
  • Fleck Reit- und Fahrpeitschen
  • Ensinger Mineralbrunnen
  • Haas Bürsten
  • Tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft
  • Straub Verpackungen


Markus Stottmeister
Foto: Krisztina Horváth

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.