27 november 2020

Wegvallen selectiewedstrijden zorgt voor annulering Strijd der Districten 2021

Door het wegvallen van de selectiewedstrijden in de vier Mendistricten hebben de districtsbesturen besloten om de Strijd der Districten 2021 niet door te laten gaan. De SDD op het Nationaal Hippisch Centrum stond op zondag 31 januari op de kalender.

Vrijwel alle selectiewedstrijden in Noord, Oost, Zuid en West zijn door de corona pandemie afgelast waardoor de districten geen selectiemomenten hebben. Ook het feit dat er geen publiek is toegestaan speelde een belangrijke rol in de overweging. Tijdens de Strijd der Districten worden de deelnemers traditioneel aangemoedigd door publiek uit het eigen district. De fans en de rijders zijn gekleed in de kleur van hun district, wat voor een bijzondere sfeer en voor saamhorigheid zorgt.

Het is uiteraard de bedoeling, dat de Strijd der Districten in 2022 weer plaats kan vinden.Foto: Johan de Hoop

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.