15 maart 2017

Mendistrict 5 wordt Belangenvereniging internationale menners en officials

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Mendistrict 5 presenteerde het bestuur vorige week de toekomstplannen voor Mendistrict 5. Door de herstructurering van de wedstrijdmensport in Nederland, komt het oorspronkelijke doel van Mendistrict 5, namelijk het behartigen van de belangen van de klasse 4, te vervallen.

Om er voor te zorgen dat menners en officials, zoals juryleden, technisch afgevaardigden, parcoursbouwers, stewards en veterinairen, die op internationale wedstrijden actief zijn een aanspreekpunt blijven houden, is besloten dat Mendistrict 5 met ingang van de herstructurering op 1 april 2017, klaar staat voor deze doelgroep.

Doelstellingen Mendistrict 5:

–       bevordering doorstroming Nederlandse officials naar FEI niveau
–       actieve rol in het opleiden en bijsturen van Nederlandse FEI officials
–       volwaardig gesprekspartner van de KNHS richting de FEI
–       begeleiding van nieuwe menners op FEI wedstrijden in Nederland
–       aanspreekpunt voor de doelgroep, aangevuld met organisaties van FEI wedstrijden in Nederland
–       aansluiting houden met FEI reglementswijzigingen door goede contacten te onderhouden met de Technische Commissie

Doelgroep Mendistrict 5:

–       alle menners, officials (juryleden, TD’s, parcoursbouwers, stewards) en veterinairen met een FEI nummer die de afgelopen 3 jaar actief zijn geweest op FEI niveau.
–       Leden KNHS Audevard Next Driving Generation
–       Deelnemers jonge menpaardencompetitie

De laatste twee doelgroepen worden toegevoegd in verband met hun ambitie in de toekomst op internationaal niveau te willen starten.

Bestuursleden:

Het bestuur wordt als volgt samengesteld:
–       voorzitter: Jan Kraai
–       secretaris: Cindy Timmer
–       penningmeester/vertegenwoordiger officials: Ad van Roon
–       vertegenwoordiger paarden: Hans Heus (zetel in Menforum)
–       vertegenwoordiger pony’s: Ewoud Boom (zetel in Menforum)