Hoewel de inhoud van deze website is gemaakt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, is het mogelijk dat bepaalde informatie is verouderd of niet meer correct is. Hoefnet is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze informatie. Overname van informatie, artikelen, foto’s en video’s is alleen toegestaan onder bronvermelding en met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoefnet.

Foto’s

De op Hoefnet gepubliceerde foto’s van evenementen worden veelal aangeleverd door niet door Hoefnet ingeschakelde fotografen. De betreffende fotografen opereren zelfstandig en onafhankelijk.

Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van een aan Hoefnet aangeleverde foto, wordt deze foto op uw verzoek verwijderd. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar info@hoefnet.nl met daarbij vermelding om welke foto het gaat.

Privacy Verklaring Hoefnet

Hoefnet hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door Hoefnet.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen wij onze website verbeteren.

Hoefnet verwerkt mogelijk Persoonsgegevens van u in de volgende situaties:

 • U bent bezoeker van de website hoefnet.nl, hoefnet.com, hoefnet.de, hoefnet.hu
 • U bent deelnemer aan de aangespannen sport waarvan wij verslag doen
 • U bent gelieerd aan de aangespannen sport of nauw betrokken bij de aangespannen sport
 • U bent in het verleden actief geweest in de aangespannen sport
 • U bent sponsor, adverteerder of begunstigde van Hoefnet
 • U stelt teksten ter beschikking aan Hoefnet
 • U stelt foto’s ter beschikking aan Hoefnet
 • U stelt video’s ter beschikking aan Hoefnet
 • U stelt startlijsten en uitslagen en overige info ter beschikking aan Hoefnet

De persoonsgegevens die Hoefnet verwerkt zijn mogelijk:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw email adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw geslacht
 • Uw geboortedatum
 • Uw KNHS rijtuignummer
 • Uw FEI ID
 • Uw Facebookpagina
 • Uw website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Categorie van gegevens Wanneer wij deze verzamelen
De communicatie die u met ons heeft Als u contact opneemt met ons of als wij contact met u opnemen
Rekenkamer gegevens en uitslagen Wij krijgen uitslagen en rekenkamer gegevens tijdens en/of na iedere wedstrijd aangeleverd van de betreffende instanties en deze worden opgenomen in ons uitslagen archief.
Uw posts en berichten op social media gericht aan ons Als u met ons communiceert via social media
Informatie over hoe u onze website gebruikt Als u onze website bezoekt en zoekt op onze website

 

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

In de meeste gevallen is het verzamelen van uw gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Daarnaast geeft het verstrekken van uw persoonlijke gegevens ons de mogelijkheid u (geautomatiseerd) een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:

 • Deel te nemen aan prijsvragen en competities, waarbij wij u een bevestiging kunnen sturen van uw deelname of contact met u kunnen opnemen als u een prijs heeft gewonnen.
 • Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn. Zo kunnen wij op basis van uw surfgedrag op onze website er voor zorgen dat u aanbiedingen krijgt over producten van (adverteerders van) Hoefnet die aansluiten op uw interesses.
 • Op termijn tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld door het opslaan van de onderwerpen die u graag leest, zodat we u hierover nieuws(berichten) kunnen tonen. Of het opslaan van uw akkoord voor cookies, zodat u niet elke keer deze optie hoeft aan te klikken als u onze website bezoekt.

Ook stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om onze website te verbeteren. Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden zullen wij u van tevoren om toestemming vragen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Hoefnet geeft alleen persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens NIET aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Soms geeft onze website links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van onze privacy statement.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Onze provider gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

Zo gebruikt de website van Hoefnet het SSL-protocol om de communicatie tussen onze servers en uw browser te versleutelen. Deze beveiligde verbinding is te herkennen aan de letter ‘S’ in de HTTPS van de URL en het groene hangslotje vóór de URL die de meeste browsers laten zien. Door het gebruik van een SSL-certificaat is het voor u veilig om onze sites te bezoeken en informatie met ons te delen.

Bedenk dat persoonlijke herkenbare gegevens die op uw verzoek op de site worden geplaatst ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers, en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit die gegevens te verstrekken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Hoefnet bewaart de verzamelde Persoonsgegevens nooit langer dan het doel waarvoor deze Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan vijf jaar, tenzij er een wettelijke verplichting voor Hoefnet bestaat om deze Persoonsgegevens langer te bewaren.

In het geval van cookies spreekt men over een levensduur. De levensduur geeft aan hoe lang een cookie wordt gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hoefnet.nl.

Hoefnet zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Waar kunt u terecht met vragen?

Voor vragen over deze Privacy Verklaring kunt u een e-mail sturen naar info@hoefnet.nl