13 maart 2024

Aanpassingen reglement FEI Driving Youth Cup

De FEI heeft onlangs twee wijzigingen in het reglement van de FEI Driving Youth Cup goedgekeurd. Het gaat om het volgende:

Kwalificatie

In de eerste versie van het reglement staat dat menners zich moeten kwalificeren via 2*-wedstrijden. Doordat dit voor nationale federaties moeilijk te verwezelijken blijkt, kunnen de federaties vanaf nu zelf jeugdmenners selecteren voor een Youth Cup wedstrijd.

Format

Daarnaast is het format iets aangepast. Het is vanaf nu mogelijk dat er één dressuurdag wordt gehouden, gevolgd door een combined marathon dag, of twee dagen combined marathon.

Klik hier voor het aangepaste reglement

Bron: FEIFoto: Melanie Guillamot