27 januari 2010

Ad Aarts traint Menners Aangepast Sporten

Assistent bondscoach mennen Ad Aarts (Liessel) gaat de menners aangepast sporten trainen. De actieve vierspanrijder is door de KNHS aangesteld om in de aanloop naar het Wereldkampioenschap Para Equestrian Mennen van 2 tot en met 5 september in Breda een aantal trainingen te verzorgen.


Zowel de menners aangepast sporten die in 2008 aan het WK in Greven-Bockholt deelnamen als een aantal nieuwe menners worden voor de trainingen op het KNHS-centrum in Ermelo uitgenodigd. Tijdens de trainingen wordt de nadruk gelegd op de dressuur en de vaardigheid.

Ad Aarts verzorgt een tweetal trainingen voor de menners aangepast sporten.

De wedstrijden in Hellendoorn op 12 en 13 juni en in Wierden op 13 en 14 augustus zijn door de KNHS en bondscoach mennen aangepast sporten Henk van Amerongen (Twekkelo) aangewezen als observatiewedstrijden voor het WK tijdens Breda Hippique. Zowel de trainingen als de observatiewedstrijden worden meegewogen in het selectietraject voor het WK.