1 februari 2010

Back protector of body protector

Er is enige onduidelijkheid ontstaan over de FEI reglementswijziging in de marathon over het dragen van een back protector.


In het Engels wordt evenals in de eventing het woord back protector gebruikt, maar in het Nederlands wordt hier body protector mee bedoeld.
Klik hier voor de aangepaste FEI wijzigingen.