3 maart 2021

België: Wim De Poorter nieuwe voorzitter Mencommissie Paardensport Vlaanderen

Na online commissieverkiezingen in februari, gevolgd door een digitale vergadering, is op 2 maart de Mencommissie van Paardensport Vlaanderen geïnstalleerd waarbij Wim de Poorter unaniem als voorzitter gekozen werd. Sven Tinlot is verkozen tot vice-voorzitter.

De gemotiveerde nieuwe voorzitter Wim de Poorter licht toe dat de vernieuwde ‘open aanpak’ van de commissie in goede aarde is gevallen in de Vlaamse menwereld. Communicatie, ondersteuning, transparantie en fairplay staan hoog in het vaandel en De Poorter is er van overtuigd dit zo voort te kunnen zetten.

“We staan als commissie volledig ten dienste van de sport. Officials, organisatoren en menners moeten laagdrempelig en in vol vertrouwen met de commissie in gesprek kunnen gaan. Net als de afgelopen vier jaar staan we de komende zittingsperiode volledig ten dienste van het mennen in Vlaanderen en België.” , aldus Wim de Poorter.


Wim de Poorter