22 december 2009

Belgische bond stelt hoge eisen aan WK vierspan kandidaten

Tijdens de laatste vergadering van de Raad van Bestuur van de KBRSF van 7 december werden de selectiecriteria voor de World Equestrian Games, die in 2010 plaats vinden in Kentucky (USA), goedgekeurd.


Concreet betekent dit dat de vierspanmenners die zich kandidaat stellen nog beter dienen te scoren dan de eerder bepaalde FEI-normen.
KBRSF legt de Belgische kandidaten de volgende minimum selectiecriteria op:

– De selectie periode loopt van 01/07/2009 tot 07/09/2010
– Het selectie criteria moet door hetzelfde team bestaande uit 5 paarden 2 maal behaald worden tijdens 2 verschillende CAI-A 4 of CAIO-4 wedstrijden.
– Tijdens eenzelfde wedstrijd moet men minstens volgend resultaat behalen:
Dressuur: minder dan 55 strafpunten behalen
en
Marathon: eindigen in de eerste helft van het deelnemersveld
en
Vaardigheid: minder dan 6 strafpunten behalen (* zonder rekening te houden met strafpunten wegens tijdsoverschrijding)
– Minstens 1 van de prestaties moet behaald worden in 2010
– Elke menner kan met max. met 5 paarden deelnemen aan de WEG. 

De FEI voorwaarden:

– kwalificatieperiode: vanaf 7 september 2008 (Beesd) tot 15 augustus 2010
– Menners en alle paarden moeten alle drie de onderdelen succesvol (dwz zonder uitsluiting, diskwalificatie of vrijwillig verlaten) voltooien in hun eigen klasse. Dit moet plaatsvinden op een door de FEI goedgekeurde nationale menwedstrijd of een FEI internationale wedstrijd.
– Menners en alle paarden moeten tevens op een goedgekeurde wedstrijd maximaal 70 strafpunten behalen in de dressuur; dit moet gebeuren in dressuurproef 8A, zoals vastgelegd in Artikel 905.3 van het FEI ‘Rules for Driving’ reglement.

Deze criteria moeten zijn behaald in de periode beginnend met het vorige WK vierspannen tot de sluitingsdatum voor inschrijvingen voor de WEG 2010. Equestrian Games.
Menners en alle paarden die hebben deelgenomen aan het WK Vierspannen in 2008 zijn automatisch gekwalificeerd, mits zij daar niet meer dan 85 strafpunten in de dressuuur hebben gehaald, zoals vastgelegd in Art 905.3.2 van het eerder genoemde reglement.

Bron: Galop.be