6 februari 2019

Belgisch Jeugd Menteam op zoek naar jong talent

De Belgische Manager Jeugdmennen Sarah Gooris organiseert op 22 februari om 19.00 uur een informatie-avond voor jonge menners op het KBRSF - terrein in Zaventem.

Enthousiaste jeugdmenners tussen de 11 en 19 jaar met ambitie om in de Belgische competitie te starten, of in 2020 België te vertegenwoordigen op het EK voor Jeugdmenners in Frankrijk, worden uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen de jeugdmenners hun wensen ter tafel brengen. Er wordt besproken op welke wijze zij ondersteund kunnen worden in raad, daad en individuele professionele trainingen, om met elkaar dit doel te bereiken.
Daarnaast worden de nieuwe aanpassingen in het Belgisch reglement toegelicht.